Toiminta


A. Virat
B. Sivutoiminen tuntiopetus
C. Erillismääräysopetus
D. Opetus toisessa yliopistossa
E. Koulutusta vanhemmille
F. Opetus ulkomailla
G. Koulutusten ja seminaarien suunnittelu
H. Tieteelliset toimikunnat, julkaisukomiteat, puheenjohtajuus
I. Luottamustehtäviä yliopistossa
J. Yhteiskunnallinen toiminta
K. Harrastustoiminta


A.VIRAT
1. Lastentarhanopettajan virat yms. (Nimikirja)
1. Tampereen Kaupunkilähetyksen lastenkodissa harjoittelijana vuonna 1970.
2. Lappeenrannan kaupungin Myllymäen lastenkodissa lastenhoitajan vuosilomasijaisena vuonna 1971.
3. Karhulan kauppalan Äijänvuoren lastentarhassa lastentarhanopettajana vuonna 1972.
4. Espoon kaupungin Matinkylän päiväkodissa vt. lastentarhanopettajana vuosina 1972-1973.
5. Imatran kaupungin Rajapatsaan päiväkodissa lastentarhanopettajana vuosina 1973-1974.
6. Kuopion kaupungin Inkilänmäen päiväkodissa lastentarhanopettajana vuonna 1974.
7. Kuopion kaupungin Inkilänmäen päiväkodissa lastentarhanopettajana vuonna 1975.

2. Erityislastentarhanopettajan virat yms. (Nimikirja)
1. Kuopion kaupungin Niiralan päiväkodissa vs. erityislastentarhanopettajana vuonna 1975.

3. Varhaiskasvatuksen lehtorin virat yms. (Nimikirja)
1. Joensuun korkeakoulussa, sittemmin Joensuun yliopistossa, Savonlinnan
opettajankoulutuslaitoksessa varhaiskasvatuksen lehtorina 1.8.1975 alkaen ja edelleen.
Opetusalueita ops:issa:
- Varhaiskasvatuksen historialliset, filosofiset ja yhteiskunnalliset lähtökohdat
- Varhaiskasvatuksen filosofipedagogit ja heidän kasvatusajattelunsa
- Kasvatussosiologia
- Varhaiskasvatus, varhaispedagogiikka ja esiopetus
- Varhaiskasvatuksen suunnittelu
- Varhaiskasvatuksen teorian kehittäminen
- Alle kolmevuotiaiden lasten pedagogiikka
- Varhaiskasvatuksen tavoitteet, sisältöalueet, menetelmät ym.
- Orientoituminen yhteiskunnalliseen ympäristöön
- Luonto-opetus ja luonnontieteet varhaiskasvatuksessa
- Äidinkieli ja kirjallisuus varhaiskasvatuksessa
- Matematiikka varhaiskasvatuksessa
- Kuvaamataito varhaiskasvatuksessa
- Perustoiminnot varhaiskasvatuksessa
- Leikkipedagogiikka
- Työkasvatus
- Tasa-arvokasvatus
- Opetus ja oppiminen varhaiskasvatuksessa
- Varhaiskasvatuksen sovellukset
- Vaihtoehtopedagogiikat
- Johdatus kasvatuksen tutkimiseen
- Proseminaarit
- Tieteellisten tutkimusten ohjausta
- Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät
- Opetusharjoittelujen ohjaus
- Kirjallisuuden tenttien vastaanottoa
- Varhaiskasvatuksen määrittely ja systeeminen varhaiskasvatuksen teoria

4. Alkuopetuksen didaktiikan lehtorin virat yms. (Nimikirja)
1. Joensuun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa luokanopettajan koulutuslinjalla
va pp alkuopetuksen didaktiikan lehtorina vuonna 1994. Opetusalueita ops:issa:
- Alkukasvatus ja alkuopetus
- Äidinkieli alkuopetuksessa
- Matematiikka alkuopetuksessa
- Alkuopetuksen didaktiikka
- Opetusharjoittelun ohjausta
- Kirjallisuuden tenttien vastaanottoa
- jne. yms

5. Tutkijan virat yms. (Nimikirja)
1. Joensuun yliopistossa Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa ts tutkijana vuonna 1988.
2. Joensuun yliopistossa Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa tp amanuenssina
(=tutkijana) vuonna 1990.
3. Joensuun yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tp tutkijana vuonna 1994.


B. SIVUTOIMINEN TUNTIOPETUS
Joihinkin sivutoimiin on nimikirjassa sivutoimilupa. Kaikkiin ei ole tarvinnut hakea lupaa. Alla mainittu kurssien toteutunut tuntimäärä.

1980-luku
1. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus: 6-vuotiaiden esiopetus, älyllinen kasvatus, vuonna 1985. (3t).
2. Savonlinnan Ammatillinen kurssikeskus: päivähoitajien täydennyskoulutuskurssilla, vuonna 1984-1985. (30t).
3. Varkauden kaupungin sosiaalikeskuksen päiväkotien henkilöstön koulutus: alle kouluikäisten leikin pedagoginen ohjaaminen, vuonna 1985. (18t).
4. Puruveden kansalaisopiston tuntiopettajana perhepäivähoitajien koulutuskurssilla: kasvatuksen tavoitteet, periaatteet, kasvattajapersoona, vuonna 1985. (12t).
5. Leppävirran kansalaisopiston tuntiopettajana perhepäivähoitajien kurssilla: kasvatustavoitteet,, vuonna 1985. (6t).
6. Savonlinnan kaupungin sosiaalitoimen järjestämä perhepäivähoitajien koulutus: työ- ja omatoimisuuskasvatus kodissa, pedagogiikassa ja yhteiskunnassa, vuonna 1986. (18t).
7. Linnalan kansalaisopiston tuntiopettajana: Alle kouluikäisten lasten työ- ja omatoimisuuskasvatus, vuonna 1985-1986. (63t).
8. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Päiväkotiapulainen kasvattajana -kurssi: mm. lapsen kokonaispersoonallisuuden kasvatustavoitteet, päiväkodin yhteiskunnalliset tavoitteet, loogis-matemaattinen
sisältöalue, luonto sisältöalueen tavoitteet päivähoidossa, vuonna 1986. (12t).
9. Rovaniemen kaupungin päivähoito-osaston kurssilla luennoitsijana: Fröbeliläinen pedagogiikka, vuonna 1987. (4t).
10. Savonlinnan Ammatillisen kurssikeskuksen perhepäivähoitajien kurssilla opettajana vuonna 1986. (noin 35t).
11. Savonlinnan Ammatillinen kurssikeskuksen perhepäivähoitajien kurssilla opettajana vuonna 1987. (noin 35t).
12. Sulkavan kunnan järjestämällä Perhepäivähoitajien täydennyskoulutuskurssilla tuntiopettajana: kasvatuksen suunnittelu, vuonna 1987. (noin 10t).
13. Savonlinnan Ammatillisen kurssikeskuksen järjestämän päivähoitajien oppisopimuskoulutuksen ammattiaineiden sivutoimisena tuntiopettajana vuonna 1988. (35 t).
14. Keski-Karjalan kansalaisopiton Lasten luovan toiminnan kurssi Kiteellä vuonna 1989. (22t).
15. Joensuun yliopiston Savonlinnan täydennyskoulutusyksikön järjestämä Esiopetuksen kurssi, vuonna 1989. (2t).
16. Vantaan sosiaaliviraston järjestämä Sosiaalihallituksen hyväksymä "1-6-vuotiaiden lasten päivähoidon
kehittäminen" täydennyskoulutus: Pienten lasten työkasvatus, 1989. (14t).

1990-luku
17. Kemin työväenopistossa Perhepäivähoitajien täydennyskoulutuskurssi aiheina Työkasvatus, leikki, kuvakirjat, vuonna 1990. (27t).

18. Vantaan sosiaaliviraston järjestämä Sosiaalihallituksen hyväksymä "1-6-vuotiaiden lasten päivähoidon kehittäminen" täydennyskoulutus: Lasten leikki ja työkasvatus , 1990. Kesto 3 päivää. (21t).

19. Vantaan sosiaaliviraston järjestämä Sosiaalihallituksen hyväksymä "1-6-vuotiaiden lasten päivähoidon kehittäminen" täydennyskoulutus aiheina Leikki ja leikin merkitys ja pienten lasten työkasvatus , vuonna 1991. (14t).

20. Itä-Karjalan kansanopistossa luennoitsijana: varhaiskasvatusta lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien täydennyskoulutuksessa, vuonna 1992. (30t).

21. Vantaan sosiaaliviraston järjestämä Sosiaalihallituksen hyväksymä "1-6-vuotiaiden lasten päivähoidon kehittäminen" täydennyskoulutus aiheina Leikki ja leikin merkitys ja pienten lasten työkasvatus, vuonna 1993. (14t).

22. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen ja Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen täydennyskoulutusohjelmassa vastuukouluttajana 2 ov:n opinnoissa osuudessa Esi- ja alkuopetuksen pedagogiset perusteet (luentoja, muuta opetusta kolmelle ryhmälle sekä 49 harjoitustyön ohjausta, vuonna 1994. (noin 150t).

23. Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa lastentarhanopettajien koulutuksessa Opetusharjoittelun ohjaajien koulutus, vuonna 1995. (16t).

24. Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen lastentarhanopettajien koulutuksen järjestämä opetusharjoittelua ohjaavien lastentarhanopettajien täydennyskoulutus Työssä oppiminen -kurssilla aiheet: Konstruktivistinen suunnittelu reflektoivassa ohjausprosessissa ja Opiskelijoiden palautteet harjoittelun ohjauksesta, vuonna 1998. (5t).

Sittemmin yliopistossa ei ole enää käytetty sivutoimisuus-kategoriaa.


C. ERILLISMÄÄRÄYSOPETUS
Vuosien mittaan runsaasti erillismääräyksellä olevaa opetusta Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa aikana, jolloin sai ottaa erillismääräyksellä opetusta. Nykyään ei enää saada. Opetusteemoja olleet mm.:
- oppimisen ja opetustapahtuman analyysi ja tutkiminen
- esi- ja alkuopetuksen opetus 1992-1993-1994
- matematiikka varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, useina vuosina

2000-luvulla:
- Päivähoitotyö. Lastentarhanopettajien koulutus. 17.02.2004. Jorma Enkenberg.
- Opetussuunnitelma ja pedagoginen suunnittelu. 04.02.2005. Esi- ja alkuopetuksen täydennyskoulutus. Pellervo Kokkonen.
- Esi- ja alkuopetuksen pedagogiset ja didaktiset perusteet. 04.02.2005. Esi- ja alkuopetuksen täydennyskoulutus. Pellervo Kokkonen.
- Varhaiskasvatuksen verkostoyhteistyö laadun kehittämisessä 12 t. 21.03.2006. Varhaiskasvatuksen maisterikoulutus. Jorma Enkenberg.
- Esiopetuksen opettajien pätevöittämiskoulutus Savonlinnassa, Mikkelissä, Pieksämäellä ja Lappeenrannassa 2002-2003 aikana. Teemana: Opetussuunnitelma ja pedagoginen suunnittelu esiopetuksessa. Yhteensä 32 tuntia.
- Esiopetuksen opettajien pätevöittämiskoulutus Mikkelissä 2003. Teemana: Leikki ja leikki oppimisen välineenä. Yhteensä 6 tuntia.
- Perhepäivähoitajien koulutuspäivä Kiteellä 1.12.2007 6 tuntia. Teemana leikki, tehty viisi eri teemaista powerpoint esitystä.
- Perhepäivähoitajien koulutuspäivä Kiteellä 9.5.2007 6 tuntia. Teemana leikki käytännön läheisesti.
- Lastentarhanopettajien koulutuspäivä Kiteellä 9.5.2008 7 tuntia Teemana leikki ja sen ohjaus.
- Täydennyskoulutusta Joensuussa Esiopetuksen didaktiikka -kurssilla Leikki esiopetuksessa 2 päivää 26-27.2.2009.


D. OPETUS JA TYÖ TOISESSA YLIOPISTOSSA SUOMESSA
1. Oulun yliopistossa Kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa varhaiskasvatuksen maisterikoulutuksessa jakson Työkasvatus ja työtoiminnan teoria, 14t ja tenttikirjallisuus, vuonna 1997. (14t +muu työ).

2. Oulun yliopistossa Kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa varhaiskasvatuksen maisterikoulutuksessa jakson Työkasvatus ja työtoiminnan teoria, 14t ja tenttikirjallisuus, vuonna 1998. (14t +muu työ).

DOSENTUURIT:
3. Dosentti, Varhaiskasvatuksen dosentti, Helsingin yliopisto, 10.11.2004 - 2010 -

4. Dosentti, Kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatuksen teoria, Joensuun yliopisto, 10.12.2004 - 2010 -
Helsingin yliopistossa:

5. Lisensiaattityön (Taru Piironen) tarkastustilaisuus ja lausunnot lähetetty 5.3.2005, Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos, pyydetty 15.2.2005.

6. Väitöskirjan (Tuula Tonttila) esitarkastuslausunto lähetetty 28.6.2005, Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos

7. Väitöskirjan (Heini Paavola) "Monikulttuurisuuskasvatus päiväkodin monikulttuurisessa esiopetusryhmässä" esitarkastuslausunto lähetetty 9.3.2007. Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pyytänyt tarkastajaksi 23.1.2007.

8. Dosenttilausunnon (Jyrki Reunamo) antaminen 6.1.2008, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pyytänyt 2.10.2007.

9. Vastaväittäjänä KL Eeva-Leena Onnismaan väitökselle "Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa 1967-1999 Helsingin yliopistossa 2.6.2010. Arvosanalausunnon kirjoittaminen.


E. KOULUTUSTA VANHEMMILLE
Useita kertoja päiväkotien vanhempainilloissa (mukana isiä ja äitejä sekä isovanhempia) Savonlinnassa vuoden 1975 eli virkaan tulon jälkeen. Päiväkodeista kutsuttiin vanhempain iltoihin esiintymään. Erityisesti 1980-luvulla työkasvatus ja omatoimisuus -tutkimusten ja niihin liittyvien koulutusten aikana myös vanhempain illoissa oli puhumassa. Savonlinnan kaupunki oli mukana näissä koulutus- ja tutkimushankkeissa.


F. OPETUS ULKOMAILLA ja työskentely ulkomaisten opettajien kanssa kotimaassa
Sivu F sisältää kaksi kutsuluentoa (Eestissä Tartto ja Tallinnan yliopisto) sekä omat viidessä eri opettajavaihdossa tapahtuneet opetukset. Lisäksi listalla ovat Savonlinnan OKL:ssa vierailleiden ulkomaisten opettajavaihdossa olleiden opettajien kanssa työskentely. Erityisesti varajohtajakaudellani opettajavaihto kuului tehtäväalueisiini. (Tämä lista ei sisällä konferenssiluentojani.)

1990-luku
1. Eestissä Tarttossa luento tarttolaisille metodikoille ja päiväkotien johtajille, aiheena Varhaiskasvatuksen suunnittelu, vuonna 1992. (noin 6t).

2. Eestissä Tallinnan Pedagoogillisessa Ülikoolissa luennoitsijana aiheesta Varhaiskasvatuksen työ- ja tasa-arvokasvatus kulttuurisessa vertailussa, vuonna 1997. (noin 4t).

2000-luku: oma opetus ulkomailla
3. Sokrates/Erasmus Teacher Exchange in Hanzehogeschool in Groningen, Neatherlands, 16.9-23.9.2000. TEACHING HOURS 8, topic: Early Childhood Education in Systems Theory, especially Work Education.

4. Sokrates/Erasmus Teacher Exchange at The Aristotle University of Thessaloniki in Greece 23.4-27.4.2001. TEACHING HOURS 8, topic Early Age Work Education.

5. Sokrates/Erasmus Teacher Exchange at Tallinn Pedagogical University in Estonia 29.3.-4.4.2003. Teaching Hours 8. Topics: Preschool and preschool teacher education in Finland. What is Early Childhood Education? Male kindergarten teachers' ideas about childrens' work.

6. Sokrates/Erasmus Teacher Exchange at Bialystok University in Poland 15.-22.5.2003. Teaching Hours 8. Topics: The Finnish preschool- and school-system (4hours) and Systems Theory Based Early Childhood Education Theory (4hours).

7. Sokrates/ Erasmus Teacher Exchange at St. Patrick College in Dublin, Ireland 11.11.2004-17.11.2004. Teaching Hours 8. Topics: Finland as a fine land, The Finnish Preschool system and Education, Theories and Concepts of Early Childhood Education and Preschool.

2000-luku: työskentely ulkomaisten opettajien kanssa kotimaassa
Listalla ovat erityisesti varhaiskasvatuksen ja läheisesti minun tunneillani opettaneiden opettajien vierailut. Olen toiminut ohjelmien suunnittelijana, ollut mukana heidän kaikilla tunneillaan ja sekä seurustellut ja keskustellut heidän kanssaan iltaisin ja viikonloppuisin. Usean alani opettajan kanssa on syntynyt pitkäaikaista yhteistyötä julkaisujen ja konferenssitapaamisten muodossa. Listalla ei ole kaikkia toisten opettajien vieraina käyneiden ulkomaisten opettajien lyhyempiä tapaamisia.

1. Dos. Sidsel Germeten Oslon yliopistosta Norjasta opettajavierailulla 18.-23.1.2004. Toimin vastuullisena ohjelman suunnittelijana, yhteistyökumppanina sekä mukana opetustunneilla, Joensuun yliopisto, Savonlinnan OKL, Savonlinna, FI, 18.1.2004 - 23.1.2004

2. Ass.Prof. Anna Kienig Bialystokin yliopistosta Puolasta opettajavierailulla 19.-25.9.2004. Toimin vastuullisena ohjelman suunnittelijana, yhteistyökumppanina vierailun ajan sekä mukana opetustunneilla, Joensuun yliopisto, Savonlinnan OKL, Savonlinna, FI, 19.9.2004 - 25.9.2004

3. Opettaja Altina Ramos Minhon yliopistosta Portugalista opettajavaihdossa. Toimin vastuullisena ohjelman suunnittelijana, yhteistyökumppanina vierailun ajan sekä mukana opetustunneilla. Joensuun yliopisto, Savonlinnan OKL, Savonlinna, FI, 11.9.2005 - 16.9.2005.

4. Professori Taimi Tulva Tallinnan yliopistosta opettajavaihdossa 4.-8.4.2005. Toimin vastuullisena ohjelman suunnittelijana, yhteistyökumppanina vierailun ajan sekä mukana opetustunneilla, Joensuun yliopisto, Savonlinnan OKL, Savonlinna, FI

5. Opettajavaihdon vastuutehtäviä. Opettaja Antonio Osorio Portugalista Minhon yliopistosta opettajavierailulla Savonlinnan OKL:ssa , Joensuun yliopisto, Savonlinnan OKL, Savonlinna, FI, 27.8.2006 - 8.9.2006

6. Docent, Ed.D. Ulla Härkönen's meeting with Erasmus Coordinator Mr. Csaba Gyulai, Hungary., Joensuun yliopisto, Savonlinna, FI, 11.6.2007 - 11.6.2007

7. Docent, Ed.D. Ulla Härkönen as a responsible person during two weeks' teacher exchange time of Ph.D. Jelenfiné Koncsek Andrea from The Teacher Training Faculty of Kecskemét College, Hungary, Joensuun yliopisto, Savonlinna, FI, 1.5.2007 - 18.5.2007

8. Pietarilaisten suomen kielen opettajien tapaaminen ja koulutuksen esittelyä Savonlinnan OKL:ssa 30.3.2009.

9. Laitoksen esittelyä englanniksi ja lounas Portugalin Lubinin yliopiston kahden kansainvälisten asioiden vieraan kanssa 3.4.2009.

10. FOBEK-hankkeessa mukana olevien puolalaisten ja norjalaisten kanssa, mobiliteetteja ja esityksiä ja keskusteluja englanniksi, 2008-2010.


G. KOULUTUSTEN JA SEMINAARIEN SUUNNITTELU
1. Yhteistyöseminaarin JÄRJESTÄMINEN JA PUHEENJOHTAJUUS: Oma ideoima, suunnittelema ja
järjestämä Suomen varhaiskasvatuksen lehtoreille tarkoitettu yhteistyöseminaari 16.-17.12.1996 Savonlinnan OKL:ssa. Tavoitteena tutkia varhaiskasvatuksen lehtoreiden opetustyössään muokkaamaa varhaiskasvatusnäkemyksen sisältöä. Kahden päivän aikainen keskustelu nauhoitettiin. Sen pohjalta olen kirjoittanut artikkelin Varhaiskasvatuksen yliopisto-opettajat pohtimassa pedagogista prosessia, teoksessa Opettajatiedon kipinöitä. Kirjoituksia pedagogiikasta (toim. J. Enkenberg, P. Väisänen & E. Savolainen), 154-176. Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos.

2. Savonlinnan OKL:n lastentarhanopettajien koulutuksen opetusharjoittelua ohjaavien lastentarhanopettajien koulutuskurssi Työssä oppiminen (18 tuntia luentoa ja oheiskirjallisuus), SUUNNITTELIJAna JA KURSSIN VASTAAVAna, vuonna 1998.

3. Varhais- ja alkukasvatuksen koulutusten valtakunnallinen tapaaminen Turun Kasvatustieteen päivien yhteydessä 22.11.2000. SUUNNITTELIJA, KOOLLEKUTSUJA ja tilaisuuden PUHEENJOHTAJA. Pohjana runko systeemisen pedagogien prosessin osatekijät (esim. Härkönen, U. 1991. Työkasvatusajattelun systeeminen tutkimus).

4. Kesäpäivät Savonlinnassa 2.-3.6.2003. Valtakunnallinen opettajankoulutuslaitosten johtajien seminaari. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Suunnittelija varajohtaja Ulla Härkönen.

5. Opetusnäytettä varten suunniteltu 3 op:n kurssi aineopintoihin Varhaiskasvatuksen tulevaisuus - kehityshaasteita lastentarhanopettajaksi kasvun näkökulmasta. Opetusnäyte annettu 17.11.2008 Helsingin yliopistossa.


H. TIETEELLISTEN JÄRJESTÖJEN, SEUROJEN JA JULKAISUKOMITEOIDEN YMS. JÄSENYYS

1990-luku
1. VUOROVAIKUTUS JA LAPSEN KASVU -yhteistyöryhmän jäsen 1990-1993. Suomen Akatemian rahoittama varhaislapsuuden tutkijoiden (n. 50 tutkijaa) yhteistyöelin.

2. VARTUTKO -tutkijaryhmän jäsen sen toiminnan ajan 1994-1998. Oulun, Joensuun ja Jyväskylän yliopistojen järjestämä Suomen Akatemian ja Ebeneser-säätiön tukema Lapsuuden, varhaiskasvatuksen ja -kehityksen tutkijakoulutus.

3. NORD LILIA - NETTVERKissä mukana sen toiminnan ajan 1992-1994. Pohjoismainen yhteistyöverkosto. Osallistuin väitöskirjatutkimuksella. Konferenssi Islannissa. Nettilistalla jäsenenä, professori Gaby Weinerin ylläpitämä.

4. Membership at EECERA European Early Childhood Education Research Association from the year 1995 for some years.

5. Membership at ACEI Association of Childhood Education International in years 1994-1997.

6. Jäsenyys Acei:n suomalaisessa osastossa FACEI:ssa (The Finland Association for Childhood Education International vuosina 1994-1997.

7. Jäsenyys Suomen Tietokirjailijat ry:ssä 13.11.1998 alkaen ja edelleen.

2000-luku
8. Kasvatustieteellisen Seuran jäsen vuonna 2000 - 2008 - 2009 - 2010 -


I. TIETEELLISET TOIMIKUNNAT, JULKAISUKOMITEAT, TEHTÄVÄT

2000-2005
1. Naistutkimuksen ja siihen liittyvän opetuksen kehittäminen Joensuun yliopistossa. Työryhmän mietintö. Joensuun yliopisto. 2002. Joensuun yliopistopaino. Toimikunnan jäsen KT Ulla Härkönen Savonlinnan opettajankoulutuslaitokselta. Toimikunnan nimittänyt Joensuun yliopiston rehtori Perttu Vartiainen 17.12.2001.

2. Ph.D. U. Härkönen, Lecturer in Early Childhood Education (University of Joensuu, Savonlinna, Finland). Member in Editorial Committee (Redakeijas padome in Latvia) in Identity and Self Formation at Early Childhood. Daugavpils Universitate, Pedagogijas un Psihologijas Fakultate. Zinatnisko rakstu krajums. Liepaja: LiePA, 2002. 155 lpp.

3. Ph.D. U. Härkönen, Lecturer in Early Childhood Education (University of Joensuu, Savonlinna, Finland). Member in Editorial Committee (Redakeijas padome in Latvia) in Identity and Self Formation at Early Childhood. Daugavpils Universitate, Pedagogijas un Psihologijas Fakultate. Zinatnisko rakstu krajums. Liepaja: LiePA, 2002. 155 lpp. Written Assesments of the Abstracts in English.

4. Ph.D. Ulla Härkönen represents The University of Joensuu (Finland) as one of the Host Universities at The First International Journal of Teacher Education and Training Conference (JTET) with Daugavpils University (Latvia), Tallinn Pedagogical University (Estonia) and University of Vechta (Germany) during 11.-14.5. 2003 in Daugavpils University in Latvia.

5. Ph.D. Ulla Härkönen has been invited as a representative of University of Joensuu at the Committee of Conference Review at the Daugavpils University 18.1.2003.

6. Journal of Teacher Education and Training, Volume 2, 2003. Ulla Härkönen (Joensuu University, Finland),
a member and a referee at the Editorial Board. Journal of Teacher Education (JTET) is published yearly by Faculty of Pedagogy and Psychology of Daugavpils University, Latvia. On July 1, 2003 The Academy of Science of Latvia has acknowledged the JTET as a valid and peer reviewed edition in the Republic of Latvia (Prof. Anita Pipere's email 9.7.2003). Assesment of articles.

7. Ulla Härkönen, University of Joensuu, Finland, Chair at a session 12 May 2003 in The 1st International Journal of Teacher Education and Training Conference at Daugavpils University Latvia.

8. Ph.D. Ulla Härkönen, member at an International Scientific Review Committee of the Conference, International Environmental Experience: Applications for Belarus, 18.11.2003 - 19.11.2003 in Vitsyebsk, Belarus. Vitsyebsk Branch of Institute of Modern Knowledge.

9. Yliopiston edustaja ja varhaiskasvatuksen tieteellinen asiantuntija, kutsuttuna.Imatran kaupungin Varhaiskasvatuksen Oppimisklinikka-hanke, 25.11.2003 - 2006.

10. A Member and a referee at the Editorial Board, Journal of Teacher Education and Training, Volume 4, 2004., 1.1.2004 - 31.12.2004.

11. Scientific Expert, A Council of Defence (Promotial Board), 21.12.2004 - 31.12.2004.

12. As a member of the Editorial Board and Reviewers, "Sustainable Development. Culture. Education", 1.1.2004 - 31.12.2004.

13. Ph.D. Ulla Härkönen represented The University of Joensuu as one of the Host Universities, The Second International Journal of Teacher Education and Training Conference JTET, 14.4.2004 - 16.4.2004.

14. An invited reviewer, The ISE 1st Annual International Collection of Articles "Education and Sustainable Development: Problems. Solutions. Perspectives." , 18.8.2005 - 22.12.2005

15. Docent, Ph.D. Ulla Härkönen represented The University of Joensuu as one of the Host Universities , The 4th International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC", in Daugavpils, Latvia, 18.5.2005 - 21.5.2005

16. Docent, Ph.D. Ulla Härkönen, represented The University of Joensuu (Finland) as one of the Host Universities, The Third International Journal of Teacher Education and Training Conference (JTET), 22.5.2005 - 25.5.2005

17. Expert in a Council of Defendence (Promotional Board) for doctoral dissertations in Pedagogics and a member of Committee of review., Promotional Board, Daugavpils University in Latvia, 1.1.2005 -

18. Foreign expert, Latvian State Scientific Qualification Committee, 13.9.2005 - 31.12.2005

19. Member at the Committee of Conference Review , The Third International Journal of Teacher Education and Training Conference (JTET) , 22.5.2005 - 25.5.2005

20. Member of the Academic Program Committee, The 4th International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC.", 18.5.2005 - 21.5.2005

21. Member of the Editorial Board , "Holistic Education" Sustainable development, Culture and Education, with Proceeding-CD., 22.5.2005 - 25.5.2005

22. Member of the Editorial Board , The Journal of Teacher Education and Training (JTET),Volume 5, 2005 (ISSN 1407 - 8724) , 22.5.2005 - 25.5.2005

23. Member of the organizational committee of the conference, The 4th Annual JTET Conference, in 2006, at The University of Helsinki. , 25.5.2005 - 3.6.2006

24. Member of the Scientific and Review Committee, The Journal of Teacher Education and Training (JTET), Volume 5, 2005 (ISSN 1407 - 8724), and PERSON.COLOR.NATURE.MUSIC. Scientific Articles of the Fourth International Conference, Daugavpils: Saule. (ISBN - 9984-14-267-1)., 18.5.2005 - 21.5.2005

25. Project leader, International netbook at the area of early childhood education, 1.1.2005 - 2008.

26. The chair at a session, The 4th International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC.", 20.5.2005-

27. The chair at a session, The 4th International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC.", 19.5.2005

28. The chair of the workshop , The 3rd International Journal of Teacher Education and Training, JTET - Conference "Holistic Education" at the Vechta University. Germany. , 24.5.2005 -

29. The main chairman of the sessions' chairmen group collecting the summaries from the other chairmen, The 3rd International Journal of Teacher Education and Training Conference (JTET) at the Vechta University, Germany , 22.5.2005 - 25.5.2005

2006
30. Chairwoman of the Session C: Innovation in Teachers Professional Development - Changes in Education, The 5th International Conference "Person.Color.Nature.Music", 17.10.2006 - 21.10.2006

31. Docent, PhD. Ulla Härkönen, has represented The University of Joensuu (Finland) as one of the Host Universities at the Fourth International Journal of Teacher Education and Training Conference (JTET), The Fourth International Journal of Teacher Education and Training Conference (JTET), Education for Democracy as a Part of Education for Sustainable Development, 1.1.2006 - 31.12.2006

32. Executive President of BBCC in Finland, Docent, Ph.D., Lecturer Ulla Härkönen, BBCC (Baltic and Black Sea Circle Consortium) founded in Vechta University in Germany in May 2005 during the 3rd International JTET Conference "Sustainable Development.Culture.Education"., 11.10.2006 -

33. Foreign expert, Latvian State Scientific Qualification Committee. Professor J. Davidova, Head of Science Department, 13.9.2005 - 2006 -

34. Head of the Openening Seremony and the keynotes , The Fourth International JTET Conference Sustainable Development, Culture and Education, 1.6.2006 -

35. Member at the Editorial Board, Conference guide of The Forth International Journal of Teacher Education and Training Conference May 31 - June 3, 2006, "Education for Democracy as a Part of Education for Sustainable Development" Sustainable development, culture and education. University of Helsinki., 1.2.2006 - 1.6.2006

36. Member at the Editorial Board, Education & Sustainable Development First Steps Toward Changes, Volume 1, 2006, ed. by Anita Pipere, 1.4.2006 - 1.6.2006

37. Member at the Editorial Board, The Journal of Teacher Education and Training (JTET), Volume 6, 2006 (ISSN 1407-8724), 1.4.2006 - 1.5.2006

38. Member at the Editorial Board of the International netbook , International views on early childhood education (netbook), 1.1.2006 - 31.12.2006

39. Member of Scientific and Review Committee, Scientific Articles of the 5th International Conference "Person.Color.Nature.Music", 17.10.2007 - 21.10.2007. Tasks also in 2006.

40. Member of the BBCC (Baltic and Black Sea Circle Consortium), BBCC (Baltic and Black Sea Circle Consortium, 1.1.2006 - 31.12.2006

41. Member of the Scientific Committee, The 5th International Conference "Person.Color.Nature.Music", 17.10.2007 - 21.10.2007 . Tasks also in 2006.

42. National Coordinator of BBCC in Finland, Docent, Ph.D.Ed., Lecturer Ulla Härkönen, BBCC (Baltic and Black Sea Circle Consortium) founded in Vechta University in Germany in May 2005 during the 3rd International JTET Conference "Sustainable Development.Culture.Education"., 11.10.2006 - 2006 -

43. Project leader and editor-in-chief, International views on early childhood education, 1.1.2006 - 2006 -

44. The chair at the session, The Fourth International Journal of Teacher Education and Training Conference (JTET-Conference) at the University of Helsinki, 1.6.2006 -

2007
45. Chairwoman of the Session 3: Teacher Training and Pre-School Education, The 5th International JTET Conference, 30.5.2007 - 2.6.2007

46. Chairwoman of the Session B&C: Sustainable Education for All & Innovations in Teacher Professional Development - Changes in Education, V International Conference "PERSON.COLOR.NATURE.MUSIC", 17.10.2007 - 21.10.2007

47. Docent, PhD. Ulla Härkönen has represented the University of Joensuu (Finland) as one of the Host Universities at the Fifth International Journal of Teacher Education and Training Conference (JTET), The Fifth International Journal of Teacher Education and Training Conference (JTET), Theories and Practices for Education of Sustainable Development, 30.5.2007 - 2.6.2007

48. Executive President of Baltic & Black Sea Circle Consortium in Educational Research, Decision of the Senate meeting, April 23, 2007/ V. Paskevics, Chair-person of the Senate, Registration Nr. 21., 23.4.2007 -

49. Foreign Expert, Latvian State Scientific Qualification Committee. Professor J. Davidova, Head of Science Department, 2005, 13.9.2005 - 31.12.2007

50. Honorary Member of Daugavpils University, Decision of the Senate meeting, April 23, 2007 / V. Paskevics, Chair-Person of the Senate, Registration Nr. 21., 23.4.2007 -

51. Member at the Editorial Board, Education & Sustainable Development - First Steps toward Changes, Volume 2, 2007, 1.1.2007 - 31.12.2007

52. Member at the Editorial Board, Journal of Teacher Education for Sustainability, Volume 7, 2007, 1.1.2007 - 31.12.2007

53. Member at the Editorial Board, Journal of Teacher Education for Sustainability, Volume 8, 2007, 1.1.2007 - 31.12.2007

54. Member at the Editorial Board of the International e-book, International views on early childhood education, 1.1.2007 - 31.12.2007

55. Member of the BBCC (Baltic and Black Sea Consortium), BBCC (Baltic and Black Sea Consortium), 1.1.2007 - 31.12.2007

56. Member of the Scientific and Review Committee, Scientific Articles of V International Conference "PERSON.COLOR.NATURE.MUSIC", 17.10.2007 - 21.10.2007. Daugavpils University, Latvia.

57. Chairwoman in sessions B&C: Sustainable Education for All & Innovations in Teacher Professional Development - Changes in Education in the V International Conference "PERSON.COLOR.NATURE.MUSIC", 17.10.2007 - 21.10.2007. Daugavpils University, Latvia.

58. Member of the Scientific Committee, Abstracts of the 5th International JTET Conference, 30.5.2007 - 2.6.2007

59. Member of the Scientific Committee, Programme Sheet of the 5th International JTET Conference, 30.5.2007 - 2.6.2007

60. National Coordinator of BBCC in Finland, Docent, Ph.D., Ed., Lecturer Ulla Härkönen, BBCC (Baltic and Black Sea Circle Consortium) was founded in Vechta University in Germany in May 2005 during the 3rd International JTET Conference "Sustainable Development.Culture.Education"., 11.10.2006 - 31.12.2007

61. Member at the Editorial Board of Education for Democracy as a Part of Education for Sustainable Development, 4th International Journal of Teacher Education and Training Conference: Post-Conference-Book, ed. by Juhani Hytönen. Research Report 287. University of Helsinki.

62. Project leader and editor-in-chief, International views on early childhood education, 1.1.2007 - 31.12.2007

63. Teilnahme und Erfahrungsaustausch und meine Practischer Umgang mit Fröbels Erste Gabe, I Internationalen Sommerkurs zur Fröbelpädagogik in Deutschland, 26.6.2007 - 29.6.2007

64. TV-ohjelmassa kutsuttuna tieteellisenä asiantuntijana, haastateltavana ja kuvattavana, YLE Teema: Elä niin opit -sarjan I osassa Kasvu tytöksi ja pojaksi, 23.3.2007 - 31.10.2007. Esitetty syksyllä 2007 ja uusintana keväällä 2008.

2008
65. A member at the Board, International views on early childhood education, 11.6.2004 - 31.12.2008

66. Editor-in-Chief, International views on early childhood education, 11.6.2004 - 20.2.2008

67. A member at the Board of Review of the 5th International JTET Conference, in May 2008 the University of Anadolu, Turkey.

68. A member at the Editorial Board of the Journal of Teacher Education for Sustainability, Volume 9-2008. ISSN 1691-4147. Daugavpils. Latvia.

69. A member at the Editorial Board of the Journal of Teacher Education for Sustainability, Volume 10-2008. Published in internet version, www.ise-lv.eu. Daugavpils. Latvia.

2009 - 2010
70. A member at the Editorial Board of the Proceedings of 7th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development.Culture.Education. Research and Implementation of Education for Sustainable Development. May 5-8, 2009, Institute of Sustainable Education. Daugavpils University. Latvia.

71. A member at the Editorial Board of the Journal of Teacher Education for Sustainability, Volume 11, issue 1, issue 2 -2009. Published in internet version, www.ise-lv.eu. Daugavpils. Latvia.
Issue 2 published also in paper version ISSN 1691-4147.

72. A member at the Editorial Board of the Journal of Teacher Education for Sustainability, Volume 12, issue 1, 2010. Published in internet version, www.ise-lv.eu. Daugavpils. Latvia. Also in paper version ISSN1691-4147.

73. A Member of the Conference Program Committee of the Abstract Book of the 8th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable development.Cultute.Education. May 17-19.2010 Paris, France. Institute of Sustainable Education. Daugavpils University, Latvia. www.ise-lv.eu.

74. A Member of the Editorial Board of the Discourse and Communication for Sustainable Education, Volume 1, issue 1, 2010.www.ise-lv.eu.

75. Professori Ilga Salite's invitation to come tp the main member at the large UNESCO project and join to the International Symposium of the Network for Reorienting Teacher Education to Address Sustainability in Paris, France, 19.-21.05.2010.

76. Chairwoman at the session "Teacher education for ESD" of the 8th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable development.Cultute.Education. May 17-19.2010 Paris, France.

77. Executive President of Baltic & Black Sea Circle Consortium in Educational Research, Decision of the Senate meeting, April 23, 2007/ V. Paskevics, Chair-person of the Senate, Registration Nr. 21., 23.4.2007 - 2008 - 2009 - 2010 -

78. Foreign Expert, Latvian State Scientific Qualification Committee. Professor J. Davidova, Head of Science Department, 13.9.2005 - 31.12.2007 - 2008 - 2009 - 2010 -

79. Honorary Member of Daugavpils University, Decision of the Senate meeting, April 23, 2007 / V. Paskevics, Chair-Person of the Senate, Registration Nr. 21., 23.4.2007 - 2008 - 2009 - 2010 -

2010 -
80. Method council member of Finnish Methodology Society 2020-


J. LUOTTAMUSTEHTÄVÄT OMASSA YLIOPISTOSSA
Useissa työryhmissä yliopistossa työskentelyn aikana.

1980 luku, mm.
- Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen laitosneuvoston jäsen 1983-1984
- Savonlinnan OKL:n opetusharjoittelun ohjauskunnan jäsen 1987
- Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäsen 1989-1991
- Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Lastentarhanopettajankoulutuksen
valintatoimikunnan jäsen 1989

1990-luku, mm.
- Alkukasvatuksen ja -opetuksen opetussuunnitelmatyöryhmän jäsenenä ja sihteerinä lukuvuonna 1995-1996
- Opetusharjoittelun perusteet asiakirjan työryhmässä 1996-1997
- Kasvatustieteen asiantuntijaryhmän jäsen vuodesta 1996
- Opetusharjoittelua suunnittelevan työryhmän jäsen lastentarhanopettajien koulutuksessa 1996-1997
- Opetussuunnitelmaneuvoston jäsen 1996-1997
- Opiskelijavalintojen ryhmätehtävien laadinta 1997
- Lastentarhanopettajien koulutuksen ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä sekä esi- ja
alkuopetuksen kehittämistä koskevassa projektissa mukana vuonna 1997
- Opetusharjoittelun kehittämisen työryhmässä vetäjänä, suunnittelijana ja yhtenä kouluttajana vuonna 1998
- Savonlinnan OKL:n Laitosneuvoston jäsen 1998-
- Jatkotutkimustyöryhmän jäsen vuodesta 1998
- laitoksen suojeluorganisaation jäsen 1999-2000

2000-2005 mm.:
- lastentarhanopettajien koulutuksen opiskelijavalintojen toimijana ja pj. vuonna 2000
- lastentarhanopettajien koulutusten yhteistyötä suunnittelevan työryhmän jäsen ja pj. vuonna 2000
- Savonlinnan Normaalikoulun johtokunnan varajäsen 2.7.2001-2004.
- Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen opiskelijavalintatoimikunnan puheenjohtaja 10.9.2001-2005.
- Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen
laitosneuvoston jäsen toimikaudeksi 1.1.2002 - 31.12.2005.
- Naistutkimuksen ja siihen liittyvän opetuksen kehittäminen Joensuun yliopistossa -työryhmän jäsen 17.12.2001-30.4.2002.
- Savonlinnan opettajankoulutuksen varajohtaja 1.1.2002 - 31.12.2005. Jatkui 31.7.2006 saakka.
- Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen Lastentarhanopettajien koulutuksen asiantuntijayksikön
johtaja 1.1.2002-2003-2004.
- Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen kansainvälisten asioiden yhdyshenkilö (SOKRATES/ERASMUS opettaja- ja opiskelijavaihto) 1.1.2002 - 31.7.2006.
- Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen opiskelijavalinnoista vastaaminen 1.1.2002 - 31.7.2006.
- Savonlinnan yksiköiden yhteistyöneuvottelukunnan varajäsen, nimetty 27.2.2002-31.7.2006.
- Yliopiston Savonlinnan yksiköiden johtoryhmän varajäsen, nimetty 4.3.2002-31.7..2006.
- Opiskelijavalintatoimikunnan jäsen vuoden 2003 opiskelijavalintoja varten, nimetty 12.6.2002 .
- Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen ECTS -koordinaattori 2002-2005, nimetty 28.8.2002.
- Kansainvälisen opetussuunnitelman ja -ohjelman suunnittelutyöryhmän jäsen, nimetty 7.10.2002-2004-2005.
- Kirjastotyöryhmän jäsen Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa vuonna 2003-
- Tutkintorakennetyöryhmän jäsen Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa 2003-
- Virantäytön asiantuntijalautakunta lehtorinvirkojen täyttämiseksi 2003.
- Valtakunnallisen opettajienkoulutuksen tutkinnonuudistusta koordinoivan työryhmän VOKKEn varhaiskasvatusjaoston varajäsen Savonlinnan Lastentarhanopettajien koulutuksesta 23.8. 2003 - 31.12.2004.
- Joensuun yliopiston edustajana ja tieteellisenä jäsenenä toimiminen, SOCOM Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Varhaiskasvatuksen osaamisklinikka -hankkeen ohjausryhmä, 15.6.2004 - 2005 -
- Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijavalintaa kehittävä ja valtakunnallista valintayhteistyötä edistävä työryhmä, 8.4.2005 -
- Savonlinnan Kampuksen johtoryhmässä laitoksen johtajan henkilökohtainen varajäsen, Savonlinnan Kampuksen johtoryhmä, 1.1.2005 -
- Savonlinnan kampuksen laajennetussa johtoryhmässä laitoksen johtajan henkilökohtainen varajäsen, Savonlinnan Kampuksen laajennettu johtoryhmä, 1.1.2005 -
- Kasvatustiede, varhaiskasvatuksen perus- ja aineopinnot -opintokokonaisuuden vastuuhenkilö, Päätös 61/2005: Opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt, 8.11.2005 - 1.1.2008

2006
Varajohtajuus, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, 1.1.2006 - 31.7.2006
Työryhmän jäsenyys, Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijavalintaa kehittävä ja valtakunnallista valintayhteistyötä edistävä työryhmä, 1.1.2006 - 31.7.2006
Varhaiskasvatuksen jaoston varajäsen Vokkessa, Valtakunnallinen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteellisten tutkintojen kehittämisprojekti VOKKE: Varhaiskasvatuksen jaos., 1.1.2006 - 7.11.2006
Yliopistojen varhaiskasvatuksen asiantuntijat (YVA) yhteistyöverkoston Savonlinnan varajäsen, Yliopistojen varhaiskasvatuksen asiantuntijat (YVA) yhteistyöverkosto, 15.8.2006 - 31.12.2006
Opiskelijavalintatoimikunnan varsinainen jäsen ja puheenjohtaja, Opiskelijavalintatoimikunta, 1.1.2006 - 31.7.2006
Joensuun yliopiston edustajana ja tieteellisenä jäsenenä, SOCOM Kakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Varhaiskasvatuksen osaamisklinikka -hankkeen ohjausryhmä, 1.1.2006 - 19.6.2006
Johtoryhmän jäsen, Yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisten opintojen järjestämistä selvittävä työryhmä , 13.2.2006 - 19.5.2006
Jäsenyys suunnittelutyöryhmässä, Kansainvälisen opetussuunnitelman ja -ohjelman suunnittelutyöryhmä, 1.1.2006 - 31.12.2006
Laitoksen johtajan henkilökohtainen varajäsen kampuksen laajennetussa johtoryhmässä, Savonlinnan Kampuksen laajennettu johtoryhmä, 1.1.2006 - 31.7.2006
Laitoksen johtajan henkilökohtainen varajäsen Kampuksen johtoryhmässä, Savonlinnan kampuksen johtoryhmä, 1.1.2006 - 31.7.2006
Laitosneuvoston jäsen ja vpj. (varajohtajana), Savonlinnan opettajankoulutuksen laitosneuvosto, 1.1.2006 - 31.7.2006
Savonlinnan OKL:ssa Kasvatustieteen asiantuntijaryhmän jäsen 2006- eteenpäin.
Lastentarhanopettajien koulutuksen asiantuntijaryhmän jäsen 2006 ja vastuuhenkilö 2006-

2007 (Cris-tiedot)
Varajäsen, Savonlinnan OKL, Yliopistojen varhaiskasvatuksen asiantuntijat (YVA) yhteistyöverkosto, 1.1.2007 - 31.12.2007
Johtoryhmän jäsen, Yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisten opintojen järjestämistä selvittävä työryhmä, 13.2.2006 - 31.12.2007
Julkaisutoimikunnan jäsen, Oppimista, opetusta, minitieteisyyttä - Kirjoituksia Kuninkaankartanonmäeltä, 1.1.2007
Jäsen työryhmässä, Työryhmät Opetussuunnitelmien 2008 - 2011 laadinta- ja tarkistusprosessia varten, 19.9.2007 - 31.12.2007
Jäsenyys, Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys (HYDY), 1.1.2007 - 31.12.2007
Alkukasvatuksen integraatiotyöryhmän jäsen 2007- JNS ja SLN. Rehtorin nimittämä.
Opetusharjoittelun kehittämisen työryhmän jäsen (harjoittelukoulu NORSSI ja OKL) 2007-
Kasvatustieteen asiantuntijaryhmän jäsen 2007-
Vastuuhenkilönä ja puheenjohtajana varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmässä, Savonlinnan OKL, Vakan asiantuntijaryhmä, 1.1.2007 - 31.12.2007

2008
Jäsen varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmässä, Savonlinnan OKL, Vakan asiantuntijaryhmä, 1.1.2008 -
Kasvatustieteen asiantuntijaryhmän jäsen 2008-
Jäsenyys, Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys (HYDY), 1.1.2008 -
Jäsen työryhmässä, Työryhmät Opetussuunnitelmien 2008 - 2011 laadinta- ja tarkistusprosessia varten, 1.1.2008 -
Alkukasvatuksen integraatiotyöryhmän jäsen 2008- JNS ja SLN. Rehtorin nimittämä.
Opetusharjoittelun kehittämisen työryhmän jäsen (harjoittelukoulu NORSSI ja OKL) 2008.
Varajäsen, Savonlinnan OKL, Yliopistojen varhaiskasvatuksen asiantuntijat (YVA) yhteistyöverkosto, 1.1.2008 -2009
Jäsen varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmässä, Savonlinnan OKL, Vakan asiantuntijaryhmä, 1.1.2008 - 30.4.2009
Kasvatustieteen asiantuntijaryhmän jäsen 2008- 2009 -
Jäsenyys, Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys (HYDY), 1.1.2008 - 2009 -
Jäsen työryhmässä, Työryhmät Opetussuunnitelmien 2008 - 2011 laadinta- ja tarkistusprosessia varten, 1.1.2008 -

2009 -
Varsinainen jäsen, Savonlinnan OKL:sta, Yliopistojen varhaiskasvatuksen asiantuntijat (YVA) yhteistyöverkosto, 1.5.2009 alkaen -2010
Varhaiskasvatuksen tieteenalan ja lastentarhanopettajakoulutuksen vastuuhenkilö 2009 - 2010 -
Puheenjohtaja Lastentarhanopettajakoulutuksen (LAKO) ryhmässä, Savonlinnan kampus, 1.5.2009 - 2010 -
Kasvatustieteen asiantuntijaryhmän jäsen 2009-2010-
Jäsenyys, Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys (HYDY), 1.1.2008 - 2009 - 2010 -
Jäsen työryhmässä, Työryhmät Opetussuunnitelmien 2008 - 2011 laadinta- ja tarkistusprosessia varten, 1.1.2008 - 2009 - 2010 -
Varsinainen jäsen, Savonlinnasta, Yliopistojen varhaiskasvatuksen asiantuntijat (YVA) yhteistyöverkosto, 1.5.2009 alkaen - 2010 -
SKOPEn varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmän yhdyshenkilö 15.6.2010 johtajan määräys.


K. YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA
1. Osallistuminen Suomen Teiniliiton järjestämälle teininjohtajakurssille Itä-Hämeen Kansanopistossa
Hartolassa kesällä 1966.
2. Teinikunnan puheenjohtaja Sulkavan Yhteiskoulussa 1960-luvulla
3. Jyväskylän lastentarhaseminaarin ylioppilaskunnan hallituksen jäsen 1971-1972
4. Lastentarhanopettajaliiton jäsen pitkään
5. Savonlinnassa Lastentarhanopettajayhdistyksen jäsen pitkään
6. Itä-Savon Yliopistoyhdistys ry:n työvaliokunnan jäsen ja sihteeri 1989-1990
7. Steiner-koulun kannatusyhdistyksen jäsen ja puheenjohtaja Savonlinnassa 1989
8. Savonlinnan Seudun Vihreiden jäsen 1980-1990-luvuilla
9. Vihreän Liiton jäsen 1980-1990-luvuilla
10. Mikkelin Läänin Vihreiden jäsen, hallituksen varajäsen
11. Savonlinnan kaupunginvaltuuston jäsen 1989-1992
12. Savonlinnan kaupunginvaltuuston jäsen 1992-1996
13. Toimielinten valmistelutoimikunnan jäsen 1989, Savonlinnan kaupunki
14. Savonlinnan kaupungin 28. äänestysalueen vaalilautakunta, varapuheenjohtaja, 1991.
15. Eduskuntavaaliehdokkaana Mikkelin Läänin Vihreissä vuonna 1991
16. Eduskuntavaaliehdokkaana Mikkelin Läänin Vihreissä vuonna 1995
Kaupunginvaltuustossa ääniä neljänneksi eniten, naisista eniten, (vuonna 1992), molemmissa eduskuntavaaleissa Mikkelin läänin vihreissä toiseksi eniten ääniä, lähes eniten...
Kaiken yhdistystoimintani olen lopettanut ja eronnut Vihreistä vuonna 1997 suuntautuen keskitetysti yliopistotyöhön. Yhteiskunnallinen toiminta on laajentanut perspektiiviä yliopistotyöhön ja elämään. Haluan katsoa asioita, erityisesti koulutusta, kasvatusta ja eritoten varhaiskasvatusta, kaikkien ihmisten kannalta, ei pelkästään minkään yhden puolueen kannalta.
Yhteiskunnallinen sektori on myös yliopistotyön sisällä ja se on laajentunut ja integroitunut kansainväliseen toimintaan ja sen vaikutuksiin omaan yhteiskuntaan päin.
Puhelinhaastattelu: Marja-Liisa Vesterinen: Varhaiskasvatuksen ennakointitutkimus (1,5 tuntia) 12.5.2010.
Sidosryhmätoimintaa: Savonlinnan opettajankoulutuksesta jäsenenä valtakunnallisessa OPM:n Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -hankkeessa (TASUKO). Kokouksia Helsingissä, mm. 19.2.2010. Vastauksia kyselylomakkeeseen ja muuta materiaalia hankkeelle.
Professuurini aikana (2009 - ) haluan tehostaa yhteistyötä Savonlinnan kaupungin päivähoidon kanssa...


L. HARRASTUSTOIMINTA
- Varhaisempina aikoina lukemista, käsitöitä, askarteluja, maalausta
- Iltanäyttelijänä Savonlinnan Kaupunginteatterissa Liisamaija Laaksosen Lumikit-näytelmässä opettaja Tyynelänä vuonna 1989.
- Runoja runsaasti pöytälaatikossa; muutama julkaistu Naisten ääni -lehdessä 1991.
- Harrastuskirjailijana sulkavalaisessa Puatti -lehdessä vuonna 1993.
- Maalauksia kotiseinällä ja laatikossa
- Liikuntaa, aerobicia, jazztanssia, itämaista tanssia, stepjumppaa, kävelyä yms. Tanssi olisi kivaa, jos ehtisi...
- Ulkoilua, retkeilyä, nuotiolla oloa lasten ja ystävien kanssa metsissä, pelloilla ja vesillä. Luonto!
- Saunominen - se se vasta on jotain.
- Remontin organisointi omalla Luhtamökillä. Remontti nyt (2008) tehty. Mökkeily: saunominen, pihatyöt, uinti, avantopulahtelu.
- Mökillä käyntiä olen jatkanut rakkaimpani Toomaksen kuoleman (17.9.2008) jälkeenkin. Juhannuksena 2009 tulevat entiset yhteiset ystävämme suurella joukolla mökille...
- Vuoden 2009-2010 aikana harrastuksiksi on jäänyt vain mökillä käyminen. Sinne voi mennä kautta koko vuoden.
- Ajatteleminen...
- Muisteleminen...