Koulutus

A. Tutkinnot
B. Kouluttautuminen
1. Opettajuuteen liittyvä kouluttautuminen
1.1. Opetukseen ja koulutukseen liittyvät kurssit, seminaarit, koulutustilaisuudet yms.
1.2. Opetukseen ja koulutukseen liittyvät matkat ulkomaille
2. Tieteellinen kouluttautuminen
2.1. Osallistuminen tieteellisiin seminaareihin
2.2. Osallistuminen kansainvälisiin kongresseihin
2.3. Tieteellisten tutkimusten ohjaaminen


A.TUTKINNOT

1. Perustutkinto: ylioppilastutkinto Sulkavan Yhteiskoulusta vuonna 29.5.1970.


2. Yliopistolliset tutkinnot ja arvot:
- humanististen tieteiden kandidaatti 27.6.1980, Joensuun korkeakoulu
- maturiteettikoe suoritettu 27.5.1983, hyväksytty Joensuussa 2.6.1983.
- filosofian kandidaatin tutkinto kasvatustieteessä 15.6.1983, Joensuun korkeakoulu
- filosofian maisteri 15.6.1983
- sosiologian syventävät opinnot (61ov) erinomaisin tiedoin 11.9.1986
- kasvatustieteen lisensiaatin tutkinto 28.11.1991, Joensuun yliopisto
- kasvatustieteen tohtorin tutkinto 29.5.1996, Joensuun yliopisto
- promovoitu kasvatustieteen tohtoriksi 17.9.1999, Joensuun yliopistossa
- varhaiskasvatuksen dosentti Helsingin yliopistossa 10.11.2004
- kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen teorian dosentti Joensuun yliopistossa 10.12.2004
- professori ma., kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus (viran hoito 1.5.2009 alkaen, virkaan 1.8.2010)


3. Opettajatutkinnot:
- lastentarhanopettajan tutkinto 3.6.1972, Jyväskylän lastentarhanopettajaopisto
- aikuiskoulutusauskultointi: kelpoisuus kansalais- ja työväenopiston opettajan virkaan/toimeen 10.5.1985, Joensuun vapaaopisto. Kouluhallitus.

4. Rehtoritutkinto:
- rehtoriauskultointi: kelpoisuus kansalais- ja työväenopiston rehtorin virkaan/toimeen 16.5.1986, Puruveden kansalaisopisto. Kouluhallitus. Tällä kelpoisuudella
olisi voinut hakea mahdollisen ammattikorkeakoulun lastentarhanopettajakoulutuksen rehtorin virkaa (jos koulutus olisi siirtynyt yliopistoista ko. koulutukseen, mutta näin ei ole tapahtunut)

5. Kielitutkinto:
- ruotsi, hyvä suullinen ja kirjallinen taito, 27.9.1995.
- englannin kielen pro exercitio -koe suoritettu Kuopiossa 1974-1975.
- kielitaito: englanti, ruotsi, saksaa, viroa

6. Opetusnäytteet:
- opetusnäyte kansalais- ja työväenopiston opettajan virkaan 10.5.1985 arvosanalla erinomainen 5/5
- opetusnäyte Joensuun yliopiston tiedekunnalle varhaiskasvatuksen lehtorin virkaan 10.5.1996 arvosanalla erinomainen (asteikko: hylätty, tyydyttävä, hyvä, erinomainen)
-opetusnäyte Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa varhaiskasvatuksen yliassistentin virkaan 27.3.2002 arvosanalla hyvä. (Arvostelujen vaihtelu hyvä - erinomainen; yksi hyvä, muut arviot vahva hyvä - erinomainen; asteikko hylätty, tyydyttävä, hyvä, erinomainen; (UH))
-opetusnäyte varhaiskasvatuksen dosentuuria varten Helsingin yliopistossa 17.9.2004, hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 21.9.2004. arvosanalla hyvä/hyvä.
- vapautettu Joensuun yliopistossa opetusnäytteen antamisesta kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen teorian dosentuuria varten, koska opetusnäytteet oli annettu varhaiskasvatuksen lehtorin virkaan v. 1996 arvolauseella erinomainen ja varhaiskasvatuksen yliassistentuuria varten v. 2002 arvolauseella hyvä. Joensuussa 20.2.2004.B. KOULUTTAUTUMINEN


1. Opettajuuteen liittyvä kouluttautuminen
1.1. Opetukseen ja koulutukseen liittyvät kurssit, seminaarit, koulutustilaisuudet yms.

1. Esikasvatuksen täydennyskoulutuskurssi Kuopiossa työkautena 1974-1975. (25t).

2. Toiminut päiväkodeissa opetusharjoittelua ohjaavan henkilökunnan täydennyskoulutuksen johtajana Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa ja osallistunut kouluhallituksen toimeenpanemaan täydennyskoulutuksen johtajien koulutukseen 18.9.1975-15.12.1975. (45t).

3. Savonlinnan lastentarhanopettajayhdistyksen järjestämä Rytmiikan (Rytmische-musikalische Erziehung) kurssi 22.10.1977. (8t).

4. Savonlinnan kesäyliopiston järjestämä Nukketeatterikurssi Savonlinnassa 19.06-22.06.1978. (noin 30t).

5. Joensuun yliopiston järjestämä Lastentarhanopettajakoulutusten kouluttajien seminaari 20.-21.11.1986. (noin 14t).

6. Kouluhallituksen hyväksymä ja järjestämä Lastentarhanopettajakoulutuksen opetussuunnitelman kehittämisseminaari Heinolan kurssikeskuksessa 2.-6.11.1987. (35t).

7. Vuosisata kehittyvää päivähoitoa 16.-17.1.1988. Jyväskylän yliopisto. (14t).

8. Joensuun yliopiston järjestämä WordPerfect -tekstinkäsittelykurssi 21.-22.10.1989. (12t).

9. Savonlinnan Lastentarhanopettajakoulutuksen järjestämä opintokäynti Voipaalan Lastenkulttuurikeskukseen Valkeakoskella ja siellä Reggio Emilian taidekasvatuksesta kertovaan näyttelyyn LAPSEN SATA KIELTÄ, 22.9.1990. (7t).

10. Esiopetus haasteena lastentarhanopettajankoulutukselle -seminaari Helsingissä 5.6.1992. (noin7t).

11. Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen juhlaviikko 19.-23.10.1992. (10t).

12. Lastentarhanopettajakoulutus yliopistoon - opetussuunnitelmat uudistuvat -seminaari 13.10.1995. Lastentarhanopettajaliitto. Helsinki. (7t).

13. Joensuun yliopiston järjestämä Internet ja tietoliikennepalvelujen käyttö -kurssi (8t) 15.12.1995. (8t).

14. Lastentarhanopettajaliiton järjestämä koulutuspäivä kaikille lastentarhanopettajien koulutuksille 4.12.1996. Aiheina koulutusten nykytilanne ja kehittäminen sekä ajankohtaiset asiat. (7t).

15. Savonlinnan lastentarhanopettajien koulutuksen järjestämä seminaari Mielen maiseman avaaminen 18.12.1996. (7t).

16. Matematiikan esiopetus-koulutus Vantaalla 17.-18.4.1997. (14t).

17. Internetix-teemapäivä Savonlinnassa 16.5.1997. Maailmanlaajuinen luokkahuone-Internet avoimena oppimisympäristönä. (7t).

18. English Club -koulutus Savonlinnan OKL:ssa kevätlukukaudella 1997. (12t).

19. Osallistuminen 1.9.1998 Ebeneser -säätiön museonäyttelyyn Helsinginkatu 3-5:ssä. Esillä mm. ainutlaatuista Fröbel -materiaalia ja asiantuntijan opastus. (2t).

20. Valtakunnalliseen koko lukuvuoden 1998 kestävään Portfolio-koulutukseen osallistuminen: paikkakuntakohtaiset seminaarit, monipistevideoneuvottelut ja paikallisen portfoliokonsultin tapaamiset. Itsenäistä portfoliotyöskentelyä ja yhteiskeskustelua www-pohjaisessa oppimisympäristössä. Järjestäjä Oulun yliopisto. Koulutuksen laajuus 5 ov. (noin 200t). Oppimisportfoliot98.

21. Osallistuminen Lastentarhanopettajaliiton järjestämään Alle 3-vuotiaita lapsia käsittelevään työseminaariin 13.3.2000 Helsingissä. Selvityksen tekeminen kyseisen alan koulutuksesta Savonlinnan OKL:ssa ja sen esittely. (6t).

22. Verkko-opetus. Työpaikkakoulutusta Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa kevätlukukaudella 2000. (10t).

23. Osallistuminen paneelikeskusteluun teemasta Mihin arvot ovat kadonneet? Alumni-tapahtumassa 20.5.2000 Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksella.(3t).

24. Esiopetuskokous Jyväskylän yliopistolla 12.5.2000. Esiopetus Savonlinnan OKL:ssa, tekstin laadinta ja sen esittely. (6t).

25. Osallistuminen koulutustilaisuuteen Esiopetus -vuosisadan koulutuspoliittinen uudistus, Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksella 7.6.2000; esitelmöitsijänä OAJ:n asiamies Ritva Semi. (3t).

26. Opettajankouluttajien täydennyskoulutushanke Savonlinnan OKL:ssa: tieto- ja viestintätekniikkaa (Jorma Enkenberg). Sl. 2000. Osallistuminen 6 tuntiin.

27. Osallistuminen Opettajankoulutuksen valtakunnalliseen valintakoeseminaariin Jyväskylässä 10.-11-5-2001.

28. Osallistuminen jatko-opiskelijoiden ja henkilökunnan ATLAS.ti -kurssille (4 tuntia) Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa 12.4.2002.

29. Osallistuminen II valtakunnalliseen opettajankoulutuksen valintakoe-seminaariin Jyväskylän yliopistossa 15.-16.8.2002.

30. Osallistuminen Joensuun, Jyväskylän ja Savonlinnan yhteiseen Opetussuunnitelmaseminaariin Joensuussa 7.11.2002.

31. Osallistuminen pienryhmäohjaajakoulutukseen 23.10.2002 Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa.

32. PBL -koulutus 16.-17.12.2002 Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa.

33. Osallistuminen Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen johtamis- ja kehittämishankkeeseen 2002-2003 sekä osallistujana että opiskelijavalintatyöryhmän vastuuhenkilönä. Opiskelijavalintatyöryhmässä toimittiin verkkopohjaisesti käyttäen Knowledge Forumia ja tehtiin opintomatka Tallinnan Pedagoogilliseen Ülikooliin. Koko projektin lopussa tehtiin opintomatka Ruotsiin Tukholmaan opettajankoulutukseen, jossa tutkinnonuudistukset olivat jo meitä edellä hyvine ja huonoine seurauksineen.

34. Osallistuminen Lastentarhanopettajien ja luokanopettajien valtakunnalliseen opiskelijavalintojen kehittämisseminaari 2:een 21.-22.8.2003 Turussa.

35. Osallistuminen Alueellisen opetussuunnitelmayhteistyön ensiaskeleita Itä-Savon alueella -seminaariin 27.8.2003 Savonlinnasalissa Savonlinnassa.

36. Osallistuminen: Varhaiskasvatuksen asiantuntijatapaaminen 25.9.2003 Stakesissa Helsingissä. Yliopistojen varhaiskasvatusyksiköt, Ammattikorkeakoulut ja Sosiaalialan osaamiskeskukset.

37. Varhaiskasvatuksen koulutusten valtakunnallinen tapaaminen Tampereen yliopistolla 3.10.2003.

38. Tutkinnonrakenneuudistuksessa VOKKEn varhaiskasvatuksen jaoksen varajäsenenä kokouksissa mm. Tampereella 3.10.2003, Helsingissä 20.11.2003 ja Savonlinnassa (myös varajohtajan ominaisuudessa) 26.-27.3.2004.

39. Kasvatustieteiden alan valtakunnallinen opiskelijavalintojen kehittämisseminaari III Tampereella 29.-30.1.2004.

40. VOKKEn kehittämisseminaari 13.2.2004 Helsingissä.

41. Kasvatustieteiden tiedekunnan laitosjohtajien kokous (tämänhetkinen tutkintorakennetyöskentely) Joensuussa 19.2.2004. (Välistä on paljon poissa)

42. Konferenssienglanti, 2 päivää, SLN, OKL, 14-15.8.2008.

43. Varhaiskasvatuksen yliopistoverkoston YVA tapaaminen 23.10.2008 Tampereella.

44. Varhaiskasvatuksen yliopistoverkoston YVA tapaaminen 23.2.2009 Helsingissä.

45. Kouluttautumisia: Moodlen perusteet, HRM, Exchange-sähköposti, Microsoft Office Word uusin versio, e-lomake, Confluence Wiki,
Kuvankäsittely 2-3.3. ja 2-3.6. 2009.

46. METSÄ -teemaan liittyvä Metsä-kahvila SLN, OKL 7.4.2009.

47 . METSÄ-teemaan liittyvä Metsä-kahvila SLN, OKL 12.5.2009.

48. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston tutkijafoorumipäivä Joensuussa 21.5.2009.

49. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston suunnittelupäivä 27.5.2009 joensuulaisten kanssa Pajarinhovissa.

50. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoinen opettajankoulutus TASUKO -hankkeen tapaaminen Helsingissä 18.5.2009.

51. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoinen opettajankoulutus TASUKO -hankkeen tapaaminen Savonlinnan OKL:lla joensuulaisten
kollegojen kanssa 19.5.2009.

52. Toiminnalliset ryhmätyömenetelmät. Tutor-koulutuspäivä. Savonlinnan OKL 20.5.2009.

53. Jatkokoulutussymposium-päivä Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 10.6.2009


1.2. Opetukseen ja koulutukseen liittyvät matkat ulkomaille

Opintomatkat ovat joinakin vuosina kuuluneet Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen Lastentarhanopettajien koulutuksen opetusohjelmiin tai ne on suunniteltu ylimääräiseksi ohjelmaksi, jolla opiskelijat ovat saaneet korvattua osan tietyistä ryhmäopinnoista. Opintomatkat ovat sijoittuneet vuosien 1975 - 1992 väliin. Opintomatkoilla on tutustuttu maan kulttuuriin, paikalliseen lastentarhanopettajakoulutukseen, lasten päivähoitojärjestelmään ja lasten kasvatukseen mm. luentojen, esitelmien ja ekskursioiden sekä erilaisten materiaalien välityksellä.


1. DDR:han ns. Fröbel-matka
2. Gruusiaan Tbilisiin
3. Unkariin Budapestiin
4. Kuubaan Havannaan
5. Egyptiin Kairoon
6. Italiaan Riccioneen, Firenzeen ja Venetsiaan
7. Neuvostoliittoon Leningradiin
8. Thaimaahan Bangkokiin
9. Turkkiin Istanbuliin

Työmatkoja ovat olleet mm. seuraavat matkat, jotka eivät ole olleet konferenssimatkoja eivätkä opiskelijoiden kanssa ulkomaille tehtyjä opintomatkoja, mutta niillä on tutustuttu varhaiskasvatuksen tieteeseen, varhaiskasvatukseen ja alan koulutukseen. Lisänä ovat Sokrates/Erasmus opettajanvaihtomatkat sekä hankkeisiin kuuluvia matkoja.


1. Moskova, Opetusministeriöiden yhteistyöprojekti Sateenkaari (1997).
2. Petroskoi, The Karelian State Pedagogical University 24.-31 of May, 1998.
3. Vierailu Tallinnan Pedagoogillisessa Ülikoolissa 10.-11.1.2002.
4. Vierailu Tukholman opettajakorkeakoulussa 20.-22.8.2002.


Sokrates/Erasmus opettajavaihtomatkat:
1. Opettajavaihdossa: Hanzehogeschool in Groningen, Netherlands, 16.9-23.9.2000. Ks. "Opettajana Hollanissa", https://sokl.joensuu.fi/katsaukset/opettajavaihto
2. Opettajavaihdossa: The Aristotle University of Thessaloniki in Greece 23.4-27.4.2000.
3. Monitoring Visit Belgiassa Sokrates/Erasmus -partnerikohteissa Knsainvälisen Sokrates/Erasmus viikon "Childhood, Childgood" 16.-20.4.2002 aikana. Partnerikohteet: Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen (Kortrijkissa ja Tieltissä); Katholiege Hogeschool Kempen (Vorselaar) ja Katholiege Universiteit Leuven.
4. Opettajavaihdossa Tallinnan Pedagoogillisessa Ülikoolissa 29.3.-4.4 2003.
5. Opettajavaihdossa Puolassa Bialystokin yliopistossa 15.-22.5.2003.
6. Opettajavaihdossa Irlannissa, Dublinissa, St. Patrick's Collegessa 11.11.2004 - 17.11.2004.
(Olen keskittynyt sittemmin konferenssimatkoihin; katso Tuotokset-sivuilta)


Hankkeisiin liittyviä matkoja:
Leonardo da Vinci project n:o 2008-1-PL1-LEO04-00818 3, 1st of August 2008 - 31st of July 2010
www.odn.poznan.pl Puolan Poznan, Norjan Notodden alussa ja lopussa University Collge of Bergen sekä Suomesta Savonlinnan OKL.


Mobiliteetit:

1. FOBEK For better kindergarten Poznanissa suunnittelumatka 15. - 17.11.2007.
2. FOBEK: Meeting in Notodden Norway 7. -10. 12 .2008.
3. FOBEK: Puolalaiset tulivat meille SLN, OKL 31.3. - 2. 4. 2009.
4. FOBEK: Puolalaiset ja norjalaiset meille SLN, OKL , 27. - 29. 10. 2009.
5. FOBEK: Me ja norjalaiset Puolaan Poznaniin keväällä 12. - 18. 4. 2010.


2. Tieteellinen kouluttautuminen


2.1. Osallistuminen tieteellisiin seminaareihin
Suomessa 1980-luvun lopulla suuntauduttiin varhaiskasvatuksen tutkimukseen Tutkimus elämänlaadun parantajana -teeman ja seminaarien avulla. 1990-luvun alusta alkoi toimia Vuorovaikutus ja lasten kasvu -yhteistyöryhmä, joka seminaareineen toimi varhaiskasvatuksen tutkimuksen edistämiseksi ja myös tutkijakouluna. Toiminta jatkui VARTUTKO -ryhmän nimellä (varhaiskasvatuksen tutkijakoulutus -ryhmä) alkaen 1997. Olen ollut ryhmien jäsen niiden toiminnan ajan. Sittemmin osallistuminen yleisesti tieteellisiin seminaareihin ja tapahtumiin.


1. Varhaiskasvatuksen tieteellistäminen ja sisällöllinen kehittäminen -seminaari 18.1-19.1.1985. Joensuun yliopisto. (14t).

2. Päivähoidon tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan seminaari 5-6.11.1985. Sosiaalihallitus. Lappeenranta. (12t).

3. Tutkimus lasten elämänlaadun parantajana -seminaari 21.-22.5.1987. Joensuun yliopisto. (14t).

4. Kongressiosallistumisen valmennuskurssi 22.-24.5.1990 Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksella. Opettajana Joann von Weissenberg.(30t). (Erittäin tarpeellinen kurssi, valmensi kongresseihin ja konferensseihin)

5. Vuorovaikutus ja lapsen kasvu -yhteistyöryhmän kokoontuminen 4.-6.6.1990. Jyväskylän yliopiston psykologian laitos. (21t).

6. Vuorovaikutus ja lapsen kasvu -yhteistyöryhmän kokoontuminen 1.-2.11.1990. Kajaanin OKL. (14t).

7. Varhaiskasvatuksen opetus ja tutkimus -koulutuspäivät 29.-30.11.1990. Joensuun yliopisto. (14t).

8. Vuorovaikutus ja lapsen kasvu -yhteistyöryhmän kokoontuminen 21.-22.3.1991. Jyväskylän yliopisto. (14t).

9. Vuorovaikutus ja lapsen kasvu -yhteistyöryhmän kokoontuminen 6.-7.6.1991. Aiheena leikin tutkimus. Kajaani. (14t).

10. Vuorovaikutus ja lapsen kasvu -yhteistyöryhmän kokoontuminen Jyväskylässä 2.-3.9.1991. Aiheena: Voiko jotain olla toisin lasten päivähoidossa -tutkimuksen kritiikki ja analyysi sekä tutkimuksen etiikkaan liittyvät luennot. (14t).

11. Vuorovaikutus ja lapsen kasvu -yhteistyöryhmän kokoontuminen Jyväskylässä 13.-14. 1. 1992. Lapsitutkimusohjelman julkaisu. Väitöskirjan suunnittelua prof. Ruoppilan johdolla. (14t)

12. Kvalitatiivisten tekstiaineistojen ATK -avusteinen analysointi -kurssi Oulussa 12.3.-14.3.1992. 1ov. (noin 40t).

13. Vuorovaikutus ja lapsen kasvu -yhteistyöryhmän kokoontuminen Tampereella 21.-22.5.1992. Aiheina: Havainnointi luonnollisessa ympäristössä sekä Tutkimus ja kehittämistyön jännite. (14t).

14. NORD LILIA -projekti. Pohjoismainen opettajankoulutuksen tasa-arvohanke. Avausseminaari 14.-15.9.1992 Vantaalla. Nord Liliaan jäseneksi liittyminen. Kirjallisuutta. Kontakteja. (14t).

15. Varhaiskasvatuksen tutkimussymposium 22.-23.10.1992 Helsingin yliopistossa. Järjestäjät EBENESER-säätiö ja Lastentarhanopettajaliitto. (14t).

16. Kasvatustieteen päivät 26.-27.11.1992 Oulun yliopistossa. Osallistuminen Sosiaalinen sukupuoli ja koulutus -yhteistyöryhmään. (14t).

17. Seminaari Missä ja miten sosiaalipalvelu ja varhaiskasvatus kohtaavat. Jyväskylän yliopisto 27.5.1993. (7t).

18. Vuorovaikutus ja lapsen kasvu- yhteistyöryhmän kokoontuminen Turussa 23. - 24.9. 1993. Henkilökohtainen väitöskirjatyön ohjaus prof. Isto Ruoppilalta. - Kokoontumisessa aiheina useiden tutkimusten esittelyä, mukana myös sukupuolirooleihin liittyvä tutkimus. (14t).

19. Vuorovaikutus ja lapsen kasvu -yhteistyöryhmän kokoontuminen Jyväskylässä 9.-10.12.1993. (14t).

20. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan 20-vuotisjuhlat Savonlinnassa 12.-14.10.1994. (7t).

21. Suomalainen varhaiskasvatus - Euroopan huipulla. Lastentarhanopettaja 95 -päivät 14.-15.10.1995. Helsinki. (14t).

22. Talviseminaari 8.-9.2.1996. Tampere. Teemana varhaiskasvatus-opetus ja tutkimus. (14t).

23. Esi- ja alkuopetuksen akvaarioverkko/toimintatutkimus, koulutustilaisuus Savonlinnan Seudun lastentarhanopettajille ja luokanopettajille 14.2.1996, Savonlinna. (14t).

24. Kevätseminaari Heurekassa 18.-19.5.1996 Reggio Emilialaisesta oppimiskäsityksestä ja kasvatusajattelusta. Puhujina tutkijat filosofian tohtori, professori George Forman Massachusettsin yliopistosta ja kasvatustieteiden tohtori, professori Brenda Fyte Websterin yliopistosta USA:sta. (in English). (14t).

25. Lapsuuden, varhaiskasvatuksen ja -kehityksen tutkijankoulutus Jyväskylässä 7.-8.11.1996 aiheena Alle kolmevuotiaisiin lapsiin liittyvä tutkimus Niilo Mäki instituutissa, Jyväskylän yliopistossa. (14t).

26. Vartutko-ryhmän (Varhaiskasvatuksen tutkijakoulutus-ryhmän) kokoontuminen Helsingissä Ebeneser-tiloissa 10.-11-3-1997. (14t).

27. Ulla Härkönen has accomblished trainingcourse including lectures, seminars and practical training at the seminar "The scientific methods of the quality control in the pre-school educational institutions" in Moscow 8.-9.9.1997. Certificate. (14t).

28. Osallistuminen Nainen, koulutus ja työelämä seminaariin 3.-4.10.1997 Turussa. Järjestäjinä Turun yliopisto ja Turun kesäyliopisto. (14t).

29. "Pedagogisia näkökulmia päivähoitoon" -koulutuspäivä Joensuun yliopiston tutkijoiden töiden pohjalta 13.12.1997 Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa Lastentarhanopettajien koulutuksessa. (7t).

30. Osallistuminen SPSS-kurssille (noin 8 t)Savonlinnan OKL:ssa, työpaikkakoulutus, vuonna 1998. (8t).

31. Osallistuminen KANSANLASTENTARHATYÖ 110 vuotta -juhlasymposiumiin 1.9.1998, teemana Kasvatuksen filosofisia kysymyksiä. Helsingin yliopisto, Lastentarhanopettajakoulutus. (7t).

32. Osallistuminen valtakunnallisille Kasvatustieteen päiville Kajaanissa 26.-28.11.1998. (14t).

33. 0sallistuminen valtakunnallisille Kasvatustieteen päiville Vaasassa 25.-26.11.1999. (14t).

34. Osallistuminen valtakunnallisille Kasvatustieteen päiville Turussa 23.-25.11.2000.

35. Conference English-kurssi Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa kesällä 2001. Opettajana Joann von Weissenberg. Kurssin laajuus 1,5 ov. (Erittäin hyödyllinen kurssi: kaikki keskeiset tieteellisen konferenssin toiminnot sekä kirjoittaminen ja kieli)

36. Osallistuminen valtakunnallisille Kasvatustieteen päiville Tampereella 22.-24.11.2001.

37. Osallistuminen tieteelliseen seminaariin Helsingin yliopistossa 11.10.2002 ja pääjuhlaan aiheena Lastentarhanopettajakoulutus 110 vuotta.

38. Osallistuminen valtakunnallisille Kasvatustieteen päiville Helsingissä 20.-21.11.2003.

39. Osallistuminen valtakunnallisille Kasvatustieteen päiville Joensuussa 25.-26.11.2004.

40. Varhaiskasvatuksen 30-vuotisjuhlasymposium Rauman opettajankoulutuslaitoksessa 2.12.2004. Avaukset, viisi tieteellistä esitelmää, keskustelu ja iltajuhla.

41. Osallistuminen valtakunnallisille Kasvatustieteen päiville Jyväskylässä 17.-18.11.2005.

42. Kasvatustieteet ja työelämä - miten tutkimus ja opetus palvelevat arjen asiantuntijuutta. VOKKEn järjestämä seminaari Helsingissä 18.1.2005.

43. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuspäivä 26.9.2007 Joensuun yliopistossa Joensuussa.

44. Osallistuminen valtakunnallisille Kasvatustieteen päiville Vaasassa marraskuussa 2007.

45. Conference English -kurssi Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa 14-15.8.2008. Opettajana Hlkka Stratosburry. Kurssin laajuus 2 pv.

46. Osallistuminen valtakunnallisille Kasvatustieteen päiville Turussa 27.-28.11.2008.
Vuoden 2009 Kasvatustieteen päivillä 26. - 27. 11. 2009 Tampereella en ollut muiden töiden vuoksi.


2.2. Osallistuminen kansainvälisiin kongresseihin ja konferensseihin

1.Tenth Biennial Meetings of ISSBD, 9-13 July 1989, Jyväskylä. Finland. (35t).

2. First Nordic Congress on Early Childhood. Helsinki February 5-7, 1993. (21t).

3. Den 22:a NFPF -kongressen, Vasa, 10-13.3.1994. Institutionen för lärarutbildning. Åbo Akademi. Österbottens högskola. (28t).

4. Konferenssen Jente- og Guttepedagogikk, Laugarvatn 9.-12. Juni 1994. Islanti. (28t).

5. Fourth Annual Conference of the EECERA on the Quality of Early Childhood Education. Göteborg, Sweden, 1-3 September 1994. (21t).

6. E.E.C.E.R.A. 5th European Conference on the Quality of Early Childhood Education "What should be the educational objectives for early childhood education (0-7 years)?" Paris, France 7-9 September 1995. (21t).

7. E.E.C.E.R.A. 6th Conference on Quality of Chidhood Education "Developing Adults, Developing Children". Lisboa 1-4 de Setembro de 1996. (28t).

8. FACEI:n eli Finland Association for Childhood Education International ry. -järjestön Elinikäinen oppiminen - yksilöstä yhteisöön -kongressi Oulussa 30.-31.10.1996. (14t).

9. 1st Nordic Baltic Conference on Activity Theory 7.-9.2.1997, Helsinki, Finland. (21t).

10. ACEI World Conference in Sopron, Hungary, June 16th-19th 1997. (28t).

11. EECERA 7th European Conference on the Quality of Early Childhood Education, Childhood in a Changing Society, 3-6. September 1997. Münich, Germany. (28t).

12. The Third Warwick International Early Years Conference, 12th - 16th April 1999. Institute of Education, University of Warwick, Coventry, England. (35t).

13. EECERA 8th European Conference on the Quality of Early Childhood Education in Helsinki 1.-4. September 1999. (28t).

14. Congress and an International Week "Childhood, Childgood!" 16.-20.4.2002 in Katholiege Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen in Belgium.

15. The III International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC" In May, 15.-18, 2002 in Daugavpils University, Latvia.

16. The 1st International JTET Conference "Sustainable Development. Culture. Education." 11-14 May, 2003, Daugavpils, Latvia.

17. The 23rd Annual Meeting of the Semiotic Society of Finland, Imatra, Finland, June 5-6., 2004.

18. The 2nd International JTET Conference "Sustainable Development. Culture. Education." 14.4.-16.4.2004. Tallinn University, Estonia.

19. The 4th International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC" on 18.-21.May 2005 in Daugavpils, Latvia.

20. The 3rd International JTET Conference "Sustainable Development. Culture. Education." 22.5.-25.5.2005. Vechta University. Germany.

21. The 4th International JTET Conference "Sustainable Development. Culture. Education." 25.5-3.6.2006. Helsinki University. Finland.

22. The Fifth International JTET Journal of Teacher Education and Training Conference. University of Debrecen, Hungary, 30.5. - 02.6. 2007.

23. The 5th International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC" on October 17-21, 2007. Daugavpils University, Daugavpils, Latvia.

24. Internationalen Sommerkurs zur Fröbelpädagogik im Deutschland, 26.6.-29.6.2007.

25. Osallistunut Annual EECERA konference. Stavanger, Norway. 3.9.- 6.9.2008.

26. Osallistunut the 7th International JTEFS/BBCC Conferenceen: Sustainable Development.Culture.Education May 5-8., 2009. Daugavpils, Latvia.

27. Osallistunut: the 8th International JTEFS/BBCC Conferenceen: Sustainable Development.Culture.Education May 17-19, 2010. Pariisi, Ranska.

28. Osallistunut: 6th Biennial Meeting of the International Network of TEacher Education Institutions Associated with the UNESCO Chair on Reorienting Teacher Education to Address Sustainability 19-21 May 2010. UNESCO Headquarters, Paris, France. (olin valittu ja kutsuttu edellisen konferenssin (kohta 27) jäsenistä jatkamaan tässä suuressa symposiumissa).

Katso myös Työ ja toiminta (H): Tieteelliset toimikunnat, julkaisukomiteat, puheenjohtajuus.

2.3 Tieteellisten tutkimusten ohjaaminen ja teemoja

Lastentarhanopettajankoulutuksessa tulee joka vuosi kymmenkunta - parikymmentä uutta kandidaatintyötä ohjattavaksi. Lisäksi tulee joitakin gradutöitä ohjattavaksi ja tarkistettavaksi. Olen toiminut laitosneuvossa jäsenenä sekä varajohtajan ominaisuudessa joskus puheenjohtajana. Luin tuolloin kaikki laitoksen gradutyölausunnot. Olen ohjannut myös sellaisia luokanopettajiksi opiskelevia, joiden pohjakoulutus on lastentarhanopettaja. Toimin myös kolmen väitöstyön pääohjaajana, aiemmin ohjaajana. Opiskelijat ovat saaneet valita itse teemansa. Esimerkkejä aiheista mm. seuraavat:

Vuodelta 1995:

- Lapsen asema Suomessa 1751-1870._ Lapsihuutokauppa yhtenä lastenhuoltomuotona 1800-luvun Suomessa._Työn kehittäminen yhdessä ja yksin._ Tasa-arvokasvatus päiväkodissa, mahdollisuuksia ja keinoja._Kiusaaminen koulussa ja päiväkodissa._Lukemaan oppiminen esiopetuksessa._Viisi- ja kuusivuotiaat ajattelijat - filosofiaa päiväkodissa._ Varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuskortiston käytön seurantaa,Tilanne kokeilun jälkeen kahdessa päiväkodissa._Pakolaislapsen integraation tukeminen päiväkodissa._ Raskas, raskas työ - työtyytyväisyystutkimus kymmenessä Joensuun päiväkodissa._Psykomotorinen kuntoutuskokeilu Joensuun kaupungin Mutalan ala-asteen I luokalla lukuvuonna 1994-1995.

Vuodelta 1997-1998:
- Lapsiperheen yhteinen aika._Tenava-Muskari lapsen laulamisen tukena._ Miten viisivuotiaat hallitsevat eräitä liikunnan käsitteitä kolmessa savonlinnalaisessa päiväkodissa?_ Viisivuotiaiden savonlinnalaisten päiväkotilasten enkelikäsitys._Kaksivuotiaiden lasten päiväunet._ Kynä kädessä esikoulussa - kirjoittamaan oppimisesta._Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen lastentarhanopettajien koulutuksen varhaiskasvatusluokan leikkivälineistön analyysi._Kyproksen kreikkalainen Suomikoulu ja kielikysymys.

Vuodelta 1998-1999:

- Vammaisratsastus dysfaattisen lapsen kehityksessä._Omatoimisuus perustoiminnoissa - työkasvatuksen osana._Pinkeli sadun sankarina._Esikouluikäisten käsityksiä ystävyydestä._Lasten ympäristötietoisuudesta._ Pelit päiväkodissa.

Vuodelta 1999-2000:

-Vanhempien näkemyksiä päiväkodin työkasvatuksesta.

-"Töitä tehhään" - 5-vuotiaiden päiväkotilasten käsityksiä äitien ja isien kotitöistä.
-Esiopetusikäisten lasten käsityökasvatus Kuopiossa.
-Valmistuvien lastentarhanopettajien käsityksiä kuusivuotiaiden lasten työkasvatuksesta päiväkodissa.
-Kävelee kuin Notre Damen kellonsoittaja, 6-7-vuotiaiden käsityksiä vanhuksista.
-Sairila-projekti vuosina 1996-1998 Loppuarviointi ja kehittämisideat.
-"Erilaisuus on oikein hauskaa" - Uppo-Nalle -kirjan käsityksiä erilaisuudesta.
-Tutkimus musiikkipainotteisen päiväkodin musiikkikasvatuksesta.
-Päiväkodin ja kodin yhteistyö kasvatustyön suunnittelun kannalta.
-Alle 3-vuotiaiden lasten ruokailutilanne päiväkodissa.
-Pienten lasten työkasvatus kodeissa.
-Työ 5-6-vuotiaiden lasten leikissä.


Vuodelta 2002 ja 2003

Laatu varhaiskasvatuksessa - tapaustutkimus kolmen päiväkodinjohtajan näkemyksistä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen laadusta _ Musiikki pienimpien lasten päiväkodin arjessa

-"Satumetsässä" Kuinka lapset käsittelevät heille luettuja kertomuksia eri-ikäisistä lapsista koostuvassa pienryhmätilanteessa?
-Yrittäjyyttä vai yritteliäisyyttä? Näkökulmia päiväkodin yrittäjyyskasvatukseen.
-Eläinten merkitys lapselle - Jotta lapsi ymmärtäisi, että maailmassa on muitakin kuin ihmisiä.
-Kasvattajien käsityksiä käsityökasvatuksesta.
-Lorujen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät ryhmäperhepäiväkodeissa.
-3-6-vuotiaiden lasten ruokailutilanne Savonlinnan päiväkodeissa.
-Suomalaiset tavoitemuuttajaperheet Piilaaksossa - suomalaisen perhe-elämän muutokset (nimi voi muuttua vielä; tämän tutkimuksen alkuohjausta, loppuvaiheessa läpilukemista ja teoreettisen ratkaisun kehittelyä. -Draamapedagogiikan käyttö esiopetuksessa.
-Alle kolmevuotiaiden aamukokoontumiset.
-Sääntöleikit tutkimuksen kohteena.
-Esiopetus päiväkodin ja koulun tiloissa.
-Leikin käyttö erityislasten kehityksen tukemiseksi.- Savonlinnan OKL:n opiskelijoiden päiväkotimuistot.
-Roolileikin asema esiopetuksessa.- Kuinka lasten kuvakirjoissa esitetään lapsille sairastaminen ja lääkärissä käynti.
-"Anna minä kerron nyt..." - lasten omat sadut (saduttaminen, 4-6-vuotiaat)._Lakolaisten jatkomahdollisuudet ja jatkosuunnitelmat.
-Steiner-pedagogiikka: työkasvatus.
-Aamukokoontuminen päiväkodin psykomotorisessa ryhmässä.
-Päiväkodin työkulttuurista.
-Sääntöleikin käyttö esiopetuksessa länsivantaalaisissa esikouluissa.
-Kuusivuotiaiden lasten käsityksiä kotileikkivälineillä leikkimisestä.
-Lastentarhanopettajien käsityksiä 1-3 -vuotiaiden lasten työkasvatuksesta.
-Kasvattajien käsityksiä käsityökasvatuksesta.
-Matematiikkasta esiopetuksessa.
-Isyys-teemasta.
-Uskontokasvatuksesta.
-Käsityökasvatus Kuopisossa.
-Opettajien käsityksiä kuusivuotiaiden kouluunmenosta.
-Vanhempien käsityksiä päiväunen tarpeesta päivähoidossa.
-Kuusivuotiaiden lasten suhtautuminen lastenkirjallisuuteen.
-Sadutus. Lastentarhanopettajien näkökulma: satujen vaikutus kielelliseen kehittämiseen.
-Esikoulukirjat vai kuvakirjat.
-Kuvataidekasvatus esiopetusikäisille.
-5-vuotiaiden ajatuksia esiopetuksesta.


2004 valmistuneet kandityöt:

*Kyllönen, Jonna 2004 "Maailman hyvin kirja" Kuusivuotiaiden lasten suhtautuminen lastenkirjallisuuteenLöf-*Pentinpuro, Hannamari 2004 Savonlinnalaisten esiopetusikäisten lasten keskinäisistä toverisuhteista päiväkodeissa
*Laamanen, Timo 2004 Päiväsuunnitelmat ja päiväjärjestykset teoriassa ja käytännössä
*Hermasvuo, Erika 2004 Lastentarhanopettajien käsityksiä esikouluikäisten lasten kouluvalmiudesta ja oppivelvollisuusiän alentamisesta
*Leminen, Mari ja Manninen, Anna 2004 Kuvataidekasvatuksen merkitys kuusivuotiaiden lasten esiopetuksessa
*Santalahti, Emmi ja Tarhonen, Anni 2004 Sadutus. Lastentarhanopettajien näkemys satujen vaikutuksesta kielelliseen kehittymiseen
*Hirvelä, Sini-Maaret ja Hämäläinen, Tiina 2004 Opettajien kokemuksia Salainen maa -sarjasta
*Pirinen, Elina 2004 Vanhempien käsityksiä esiopetusikäisten lasten päiväunen tarpeellisuudesta
*Haverinen, Matti ja Parkkari, Iikka 2004 Isien ja esikouluikäisten lasten yhdessäolo
*Väänänen, Marjatta 2004 Käsityökasvatus siilinjärveläisissä päiväkodeissa

Vuoden 2005 aikana valmistuneet kandityöt:

*Samu Toivonen: Vanhempien näkemyksiä esiopetuksen uskontokasvatuksesta
*Anni Valli & Hanna Kettunen: Lastentarhanopettajan tunnekokemukset ensimmäisessä työpaikassaan päiväkodin esikouluryhmässä - tapaustutkimus
*Hanna Kauppinen: Lastentarhanopettajien ajatuksia ja kokemuksia avioerolapsesta
*Eeva Salervo: Suvaitsevaisuuden käsitteleminen kuvakirjoissa
*Laura Räty & Martina Vainanen: Perheväkivallan kohtaaminen lastentarhanopettajan työssä
*Virpi Korhonen: Kuusivuotiaiden esikoululaisten käsityksiä ja kokemuksia kiusaamisesta
*Minna Kontiainen & Elina Miettinen: "Mie otan rohkeuden". Esikouluikäisten lasten pelot
*Hanna-Katri Kokko: "Iloa, rytmiä, esiintymistaitoa, luovuutta" Musiikkikasvatuksen merkitys ja toteuttaminen esiopetuksessa
*Suvi Seppänen: Lastenlauluissa ilmenevä työ
*Annika Rekonen: "Ujojakin tarvitaan" Lastentarhanopettajien näkemyksiä ujouden ja ujojen lasten kasvun tukemisesta
*Riina Tikkanen: 3-5 -vuotiaiden lasten päiväunet päiväkodissa. Vanhempien näkökulma kasvatuskumppanuuden viitekehyksessä
*Kaisu Toiviainen: Savonlinnalaisten lastentarhanopettajien käsityksiä lastentarhanopettajan koulutuksen ja työn vastaavuudesta
*Suvi Ala-Nikkola: Steinerpedagogiikkaan kohdistuvat ennakkoluulot
*Reetta Sulantaus: Lastenkirjallisuuden käyttö päiväkodeissa
*Nikkilä, Jaana: Kasvattajien käsityksiä käsityökasvatuksesta

15 työtä, 18 opiskelijaa


Lisäksi, 2006-2007
*Raija Pautola: Lastentarhanopettajien käsityksiä esiopetuksen uskontokasvatuksesta ja erityisesti muutamista kirkkovuoden juhlapyhistä (2006)
*Hanna Katajamäki: Kuusivuotiaiden lasten käsityksiä kotileikkivälineillä leikkimisestä (2007)
*Reeta Sarajärvi: Lyhytkasvuisen lapsen kasvua, kehitystä ja toiminnan rajoitteita. Tapaustutkimus akondroplasia-pojasta. (2007)


Gradujen ohjauksia, tarkastuksia ja lausunnon antamisia mm.
*Kasvilajituntemus ala-asteen kuudennella luokalla: leskenlehdestä mustikkaan. (1998)
*Sukupuoli ja kriittisen ajattelun taitojen kehittäminen peruskoulussa.
*Missä olet miesluokanopettaja? Vertaileva tutkimus miesopettajien motiivitaustoista ja niihin liittyvistä tekijöistä alkuopetuksessa ja ylemmillä luokka-asteilla.
*Vastavalmistuneen ja kokeneen opettajan alkuopetuksen ongelmat ja niiden käsittely. (1999)
*Museopedagogiikka ja Savonlinnan maakuntamuseon oopperapajakierros lasten kokemana. (2000)
*Opettajan vallankäyttö ja rajojen asettaminen Suomessa ja Malesiassa (2004)
*"Ookko mun kaa?" Ohjaajien käsityksiä iltapäiväkerhojen toiminnasta ja tarpeellisuudesta. (2004)
*Montessoripedagoginen ohjelma 4-6-vuotiaiden päiväkotilasten kirjoitusvalmiuksien harjaannuttamiseen.(2004)
*Opiskelijoiden asennoituminen vertaistuutorointiin Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa (2005)
*No, kyllä se anto kokemuksen, että oon oikealla alalla" Lastentarhanopettaja opiskelijoiden kokemuksia opetusharjoittelussa (2007)
*Suhteet puntarissa - Tapaustutkimus kodin ja koulun yhteistyöstä pienellä paikkakunnalla (2007)
*Lapselleni on varattu oma syli. Mikkelin kaupungin päiväkotien vanhempien käsityksiä ja kokemuksia kasvatuskumppanuudesta. (2007)
*Miesnäkökulmia lastentarhanopettajuuteen: Ammatinvalinta ja työmotiivit lastentarhanopettajien kokemina. (2007)
*Nuoret naiset - kerrotut tulevaisuudet. Tulevaisuuskuvat moninkertaisessa siirtymässä (2008)
*Tabut alakoulussa (2008)
*Parkouria koululiikuntaan (2008)


Gradu-ryhmän ohjaaminen ja lausuntojen antaminen (2005):
Syksyllä 2003 alkanut ryhmä, 12 luokanopettajaopiskelijaa. Ryhmä koostuu opiskelijoista, jotka ovat lo-koulutuksen I vuosikurssilla, mutta joilla on varhaiskasvatuksen kandidaatintutkinto tai joilla on muuten paljon aiempia opintoja.


Teemoja:

*Suvi Heikkilä ja Miia Hyvättinen 2005 Kuudennen luokan oppilaiden nuortenkirjallisuuden lukeminen, 102 sivua ja liitteitä 32 sivua.
*Anne Huttunen 2005. Lions Quest -ohjelma Vihtakadun koulun painatusalueena, 112 sivua ja liitteitä 17 sivua.
*Jenni Luukkonen ja Maija Pirinen 2005 Nuorten opettajien kohtaamia ongelmia työelämässä ja niistä selviäminen, 61 sivua ja 8 liitesivua
*Jussi Mäenpää 2005 Sanomalehdet mediakasvatuksen osana savonlinnalaisissa kouluissa keväällä 2004
*Jenni Kinnunen ja Erno Riihinen 2005 Lastentarhanopettajien ja luokanopettajien yhteistyö esioppilaiden osalta (2005)
*Antti Orava ja Ville Tiitinen 2005 Kuudesluokkalaisten koululiikunnan kokemisen yhteydet vapaa-ajan liikunnan harrastamiseen (2005). Tämä työ sai Nuori Suomi - gradukilpailussa I palkinnon 5.5.2006. Olin ilmoittanut heidät tähän kilpailuun!
*Sanna Vesa 2005 Pienkoulu sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön ympäristönä
*Minna Tahvanainen: Lentopallovalmennus ja eettisyys


Toisena ohjaajana ja tarkastajana kotitalouskoulutuksen opiskelijan gradutyössä:

*Essi Lindeberg: Lasten kasvattaminen kotitaloustyöhön (2005-2006)


Minulle siirtyneet gradujen ohjaukset:
*Anna Toivomäki: Varhainen puuttuminen lastentarhanopettajien kokemana (2007), arvosanalla magna cum laude approbatur.
*Pautola Raija: Lastentarhanopettajien kokemuksia työssä jaksamisesta (2010), arvosanalla eximia cum laude aprobatur.
*Annika Rekonen:
*Minna Karvinen:


Vuoden 2009-2010 kandidaatintöiden (13 työtä) ohjaus:

Helimaija Kiesilä & Matleena Muhli 2010 Lastentarhanopettajan kokemuksia ja näkemyksiä pakolaistaustaisten maahanmuuttajalasten kotouttamisesta ja saapumisesta päiväkotiin.
Mira Dimitrow & Heli Huuskonen 2010 KILI - KIELI JA LIIKUNTA. Päiväkodin opettajien käsityksiä KILI-kuntoutusohjelmasta.
Martikainen Elina & Naukkarinen Sari 2010 "Orava ja pupu käsienpesulla!. Käsinukke pedagogisena välineenä lastentarhanopettajan työssä.
Moona Hytönen & Marika Silanen 2010 "Meille tulee vauva" Perhe muutosprosessissa - uusi vauva esikoisen kokemana lasten arkirealistisissa kuvakirjoissa.
Mari Sutinen & Elmiina Toroi 2010 "Olen onnellinen, kun me leikitään" Tutkimus lasten onnellisuuskäsityksistä ja -kokemuksista.
Jenna Falck & Timo Strickling 2010 " Nyt leikitään maajussileikkiä! Mie oon maajussi" Miten sisältöalueet näkyvät esiopetusikäisten lasten vapaassa roolileikissä?
Minna Vaija & Jusa Väänänen 2010 Metsä esikouluikäisten leikkiympäristönä.
Eeva-Leena Häyrynen & Mari Imeläinen 2010 Päiväkodin pihan merkitys alle kolmevuotiaan lapsen liikkumisen kannalta
Unna Tormulainen & Taru Vierimaa 2010 Suomen lasten raamatun käyttömahdollisuuksia uskonnollis-katsomuksellisessa orientaatiossa sekä etiikka ja katsomus -sisältöalueessa.
Laura Partanen & Pipsa Turunen 2010 Lastenkirja aikansa muutoksessa.
Riihimäki Johanna & Tuomainen Anniina 2010 "Koulutuksemme on vain ajokortti työelämään". Lastentarhanopettajaopiskelijoiden mielipiteitä omasta koulutuksestaan.
Kivelä Reetta & Laaksonen Johanna 2010 "Kun tulee poru, ota loru". Alle 3-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmän kaikkien aikuisten käsityksiä loruista ja lorujen käytöstä päiväkotityössä.
Anni Nikkinen & Jenni Salo 2010 Lastentarhanopettajan ohjaus ohjatuilla sisäliikuntatuokioilla.
Kati Kostiainen 2010 Metsä pedagogisena kontekstina. 3-5 -vuotiaista lapsista koostuvien päiväkotiryhmien metsäretkien tiheys ja sisältö.


Lisensiaatin työn esitarkastus aiheesta Päiväkodin ja koulun yhteistyön kehittäminen - muutoksen tarkastelua. (Taru Piironen, Helsingin yliopisto) 2005

Väitöstyön esitarkastus aiheesta "Vanhemmuuden tuen merkitys vammaisen lapsen äidille ja vuoropuhelu kasvatuksen ammattilaisten kanssa" (Tuula Tonttila, Helsingin yliopisto) 2006

Väitöstyön esitarkastus aiheesta "Monikulttuurisuuskasvatus päiväkodin monikulttuurisessa esiopetusryhmässä" (Heini Paavola, Helsingin yliopisto) 2007
Lausunto dosentuuria varten, mm. tutkimus aiheesta Tasapainoinen varhaiskasvatus (Jyrki Reunamo, Helsingin yliopisto) 2008.
Pyydetty lisälausunto dosentuuriarvioinnin prosessissa: Jorma Virtanen (Tampereen yliopistosta), haki dosentuuria Joensuun yliopistoon, 2009.
Väitöskirjan tarkastus: KL Eeva-Leena Onnismaan väitöskirjan "Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa 1967-1999" tarkastustilaisuus 2.6.2010
Helsingin yliopistossa sekä loppulausunto.
Väitöskirjan esitarkastuslausunto: Kirjallinen tieteellinen lausunto tiedekunnalle Lapin yliopistoon 28.8.2018. Sittemmin loppuvuodesta vastaväittäjänä ja kirjallinen arvioiva lausunto. (2018)
Väitöskirjan sivuohjaus ja arvio: Report of the Host. Evaluation of the Visitor. Decleration to the Scientific and Technical Research Council of Turkey (Tubitak) Scientific Human Resources Development. A doctoral student Yekta Koșan from the Hacettepe University, Turkey, came to my university and to my home to learn my Pedagogical Systems Theory for four months from 17.9.2018 - 28.1.2019. I was named to work as her superviser. Yekta Koșan told to find me and my articles and my theory from an internet.


Väitöskirjatyön ja lisensiaatintyön ohjausta 2003-200

Minna-Pia Sopanen, Joensuun yliopisto, SLN OKL: Leikki esiopetusikäisten lasten lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen prosessissa
Anna Toivomäki, Joensuun yliopisto, SLN OKL: Perhekäsityksen laajentamista sekä varhainen tuki.
Hänen työnsä on tutkimussuunnitelmavaiheessa ja hän jäsentää parhaillaan tutkimustehtävää.


Pääohjaajaksi virallisesti nimetty 2009 -
Minna-Pia Sopanen, Joensuun yliopisto, SLN OKL, Leikki esiopetusikäisten lasten lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen prosessissa
Anna Toivomäki, Joensuun yliopisto, Joensuu, Sateenkaariperheet ja päivähoito
Päivi Virkki, Lappeenranta, Lapsi toiminnan kohteena vai tasavertaisena toimijana
Titta Kettukangas, Itä-Suomen yliopisto, hakee lisensiaatin jatko-tutkinto-oikeutta 2010


Ulkomailla tapahtunut ohjaustyö:

Daugavpilsin yliopistossa jatko-opiskelijoiden ohjausta järjestettynä kansainvälisen JTET konferenssin yhteydessä. Ks. asetus 13.9.2005 Certificate: The Department of Science of Daugavpils University confirms that Ulla Härkönen is included in the approved list of foreign experts of Latvian State Scientific Qualification Committee and that she carried out an axamination of doctor's promotion theses, which had been handed in at Daugavpils University Promotion Board in Pedagogy. Head of Science Department, Professor J. Davidova. Pariisissa JTEFS konferenssissa toukokuussa 2010 espanjalainen maisteriopiskelija haki ohjausta, kävimme hänen tutkimustaan läpi noin kaksi tuntia.Kansainvälinen referee arvioija


2002 - 2009 ja edelleen:
Journal of Teacher Education and Training (JTET) - tieteellinen aikakauslehti (saanut Latvian Akatemian arvostuksen)

Journal of Teacher Education for Sustainability (JTEFS), two issues in a year, jatkuu....
JTET konferenssien Proceedings, Scientific Articles and Conference Book -teoksiin
PERSON.COLOR.NATURE.MUSIC -konferenssien Proceedings, Scientific Articles and Conference Book -teoksiin
BBCC:n julkaisuun Education & Sustainable Development First Steps Toward Changes, ed. by Anita Pipere


Referoimiani artikkeleita on 40-60 vuosina 2003-2009 yllä mainittuihin julkaisuihin:

1. Holistic approach to the development of pre-school learning environment in Latvia
2. Language and mathematics, art and music in preschool education: child-centred approach
3. The use of a game method in the study process
4. Engaging students with the mathematical patterns in nature through scientific inquiry
5. Teenager self-assessment and purposeful activity correlation in learning process
6. The assessment of the theoretical model of the structure of art pedagogue's up-to-date competence in Lithuania
7. The opinions of teacher candidates about time management
8. European teachers' conceptual understanding of on the intellectual giftedness
9. Developing sensitivity towards "the other" in our pluralistic society
10. Creative activity in conception of sustainable development education
11. Human holisticism as a challenge to school reality
12. Importance of methodological courses in teacher education and training
13. Language objectives in the Finnish preschool curriculum
14. Toward sustainable corporations: Factors influencing learning in Estonian organisations and the implications for management education
15. Valuing the educational objectives in early years: The pronciple way becoming a citizen in a sustainable society
16. Attaching value to educational objectives in early years - the principal way supporting sustainable development of children (second review)
17. Development of musical culture in pre-achool and elementary school teachers' education
18. Transition from kindergarten to school: children with different knowledge and skills
19. The pedagogical views of Estonian-speaking and Russian-speaking preschool teachers about the learning precess
20. Secondary school teachers' evaluation competencies and educational sustainability (2006)
21. Turn from the restrictions to benefits - An ecodesign study course for sustainable development (2006)
22. Culture of perception of music as the factor of musical taste among students (2006)
23. Democracy does not support sustainable education (2006)
24. "What music means to me"- A comparative analysis of the opinion of eight-grade pupils in Estonia and Finland (2007)
25. "What music means to me"- A comparative analysis of the opinion of eight-grade pupils in Estonia and Finland (2007) (the second evaluation)
26. The development of student teacher's professional independence in pedagogical practice (2007)
27. Integration as one of the main processes in education modernization (2007)
28. Children as researchers: Latvian perspective gaining new perspectives through children's research (2007)
29. Preparing children for school from the sustainable perspective (2007)
30. Preparing children for school from the sustainable perspective (2007) (the second evaluation)
31. Recovery of reading difficulties in early age (2007)
32. About child's roles to the Teacher (2007)
33. Teachers' knowledge and skills of teaching left-handed children in Estonia (2008)


Refereet kansainväliseen e-bookiin International views on early childhood education (2008):

34. Silence is not answer. A north-south early years diversity research project
35. Early childhood education in Norway. Time as an indication for pedagogical space?
36. Transition in the early childhood in the context of Poland and Belarus
37.Underachievement in the first grade -Challenge for cooperation between Estonian social and educational system
38. History and current situation in the Estonian early childhood education
39.The self-concept, cognitive competence and social functioning of children graduating pre-school
40.The child's conception of self-knowledge and self.esteem
41.The humanitarian pedagogy of Sukhomlisky and the application of his ideas in preschool education
42.Introducing the sustainability value system to children ages 3-7, countering the counterculture
43.Transition process from kindergarten to school, An empirical analysis
44.Mixed-age groups in early chooling - A turnover in pedagogical practice?
45. About boys' socialisation in schools


Jatkuu vuoden 2009 osalta seuraavasti edellä mainittuihin JTEFS:N artikkeleihin
46. Sustaining the family: Supports and barriers to informal learning about breastfeeding
47. Implementing the United Nations Decede on Education for Sustainable Development in Latvian higher education
48. Inclusive education in the context of holistic pedagogics
49. Teacher as the main factor influencing the welfare of a child at school


Erillisiä artikkeleita referoitu seuraavasti:
50. Osaamisen puute on suomalaisen varhaiskasvatuksen suurin ongelma (Marjatta Kallialan työpaperi Sosiaalialan ammattihenkilöiden foorumia varten, 24.4.2009)
51. Leikki-ikäisen lapsen emotionaalinen tuki päiväkirurgisen palveluketjun aikana. Hoitotyön suositus henkilökunnalle. Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Oulun yliopisto. Luonnos 30.1.2009.
52. Artikkeli "The rights of the child to play and leisure - Ethnographic observations during the morning and afternoon activities for younger pupils". Poikkitieteellisen konferenssipäivän 9.10.2009 "Lasten oikeus taiteisiin, kulttuuriin ja luovuuteen" artikkelien referee-kierros 30.3.2010 -
53. Artikkeli "The different aspects of art education in early childhood". Poikkitieteellisen konferenssipäivän 9.10.2009 "Lasten oikeus taiteisiin, kulttuuriin ja luovuuteen" artikkelien referee-kierros 30.3.2010 -
54. Päivä lastentarhanopettajana - mistä varhaiskasvatuksen ammatillisuudessa oikein on kyse? (Rauman lastentarhanopettajakoulutus, Riitta Korhonen, 2010)
55. Kiusaaminen päiväkodissa - ilmeneminen ja interventiot (Rauman lastentarhanopettajakoulutus, Riitta Korhonen, 2010)